BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsowicz Krzysztof (Cracov University of Economics, Poland)
Title
The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2015, vol. 14, s. 135-147, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Transport publiczny, System transportowy, Modele transportowe
Public transport, Transport system, Transport models
Note
summ.
Project was finance by: Formy upowszechnienia i popularyzacji wyników przeprowadzonych badań z grantu uczelnianego dla Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich (na podstawie umowy nr 166/WF-KPPE/05/2015/M/5166).
Abstract
The economic and legal circumstances of the operation of local public transport are a set of framework guidelines, which form the image of the sphere of transport activity of local governments. The purpose of this paper is to analyze the economic and legal circumstances of the organization and operation of the transport system. This paper presents models of solutions for the organization and operation of the local public transport system: the current model and the new market model. Individual statements are presented in the final conclusions of this work. The article is further supported with illustrations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Famielec, J. (2008). Materiały dydaktyczne z przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej. Kraków
 2. Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Grzymała, Z. (2010). Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 4. Grzymała, Z. (2011). Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 5. Kołodziejczyk, H. (2004, Czerwiec). Prywatyzacja komunikacji miejskiej. Ogólnopolska konferencja o prywatyzacji podmiotów komunalnych. Gdańsk
 6. Komunikacja w liczbach. (2012) Warszawa: Wyd. Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM.
 7. Kornberger-Sokołowska, E. (2001). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 8. Wąsowicz, K. (2009, Wrzesień). Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ogólnopolska konferencja związków zawodowych działających w branży komunikacji. Łódź
 9. Wąsowicz, K., Ostrowski, T. (2003). Przedsiębiorczość komunalna. Warszawa: Wydawnictwo Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
 10. White, P. (2007). Public transport, Its planning, management and operation, Spon Press, 28 (1), 17-37.
 11. Wolański, M. (2011). Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm
 13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, Dz. U. 1997 nr 9 poz. 43 z późn. zm
 14. Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2000 nr 94, poz. 1027 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm, art. 20
 16. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu