BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flieger Marcin (General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław, Poland)
Title
Conditions and Possibilities of Creating a Communication System with the Public by Public Administration Institutions
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2015, vol. 14, s. 207-221, bibliogr. 22 poz.
Keyword
System komunikacyjny, Administracja publiczna, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Communication system, Public administration, Customer Relationship Management (CRM)
Note
summ.
Abstract
The paper deals with the issues concerning creating and managing communication system with the public by public administration institutions, focusing on gminas. Thus, analyzing unique functions realized by the gminas, the author has emphasized the necessity of implementing principles of a Customer Relationship Management concept. Next, the relation between the CRM concept and the idea and measures in the field of public relations has been scrutinized. As a result, the author has analyzed the ways and principles of using various communication channels with the public, showing conditions and possibilities of their implementation by the gminas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn, J. (2004). Wizerunek firmy. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 2. Baran, R. J., Galka, R. J. (2013). Customer Relationship Management: the foundation of contemporary marketing strategy. New York, London: Routledge.
 3. Chandler, J. (Ed.) (2000). Comparative public administration. London: Routledge.
 4. Davis, A. (2007). Public relations. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Deszczyński, B. (2011). CRM: strategia, system, zarządzanie zmianą: jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 6. Giedrojć, K. (2004). Public relations w administracji. Ostrołęka: ALPHA pro.
 7. Flieger, M. (2013). Image crisis management. Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 4(170), 101-113.
 8. Flieger, M. (2014). Planowanie i organizowanie systemu zarządzania wizerunkiem organizacji. Marketing i Rynek, 5, 331-338.
 9. Flieger, M., Flieger, M. (2011). Image management in public administration. Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 4(162), 422-433.
 10. Flieger, M., Popławski, M. (2013). Conditions and Methods of Creating Efficient Public Relations Communication System. In: D. Skorupka, M. Flieger (Ed.), Scientific Problems in Management (pp. 309-321). Wrocław: General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces.
 11. Flis, J. (2007). Samorządowe public relations. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Frąckiewicz, E., Rudawska, E. (2005). CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Horton, S. (Ed.) (2006). New Public Management: Its Impact on Public Servants' Identity. Bradford: ProQuest ebrary.
 14. Knecht, Z. (2006). Public relations w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 15. Lisiecka, K., Papaj, T., Czyż-Gwiazda, E. (2011). Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 16. Maćkowska, R. (2005). Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego. In: E. Hope (Ed.), Public relations instytucji użyteczności publicznej (pp. 197-209). Gdańsk: Scientific Publishing Group.
 17. Newsom, D., Scott, A., Vanslyke, T. J. (2013). This is public relations. The realities of public relations. Boston: Wadsworth.
 18. Painter, M., Guy Peters B. (Ed.) (2010). Tradition and public administration. Palgrave Macmillan.
 19. Smith, D. (2004). Under New Public Management: Institutional Ethnographies of Changing Front-line Work. Toronto: University of Toronto Press.
 20. Stone, M., Woodcock, N., Machtynger, L. (2002). Customer relationship marketing: get to know your customers and win their loyalty. London: Kogan Page.
 21. Storbacka, K., Lehtinen, J.R. (2001). Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 22. Yeshin, T. (1998). Integrated Marketing Communications. The Holistic Approach. Oxford: Butterworth Heinemann.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu