BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmaszczyk Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Społeczna inicjatywa lokalna w zakresie realizacji inwestycji (na przykładzie Poznania i Bydgoszczy)
Social Initiative and the Implementation of Investments (Based on the Example of Poznan and Bydgoszcz)
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 295-304, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Samorząd terytorialny, Inwestycje miejskie, Infrastruktura, Społeczeństwo, Społeczności lokalne, Wolontariat
Local government, City investments, Infrastructure, Society, Local community, Volunteering
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań, Bydgoszcz
Poznan, Bydgoszcz
Abstract
Realizacja określonych przedsięwzięć inwestycyjnych idealnie wpisuje się w potrzeby danej społeczności lokalnej. W związku z tym występuje wysoki priorytet w zakresie podejmowania tego typu zadań przez samorząd terytorialny. Dla przyspieszenia realizacji inwestycji istotne jest zwiększenie w tym zakresie udziału społeczeństwa. W artykule została zaprezentowana inicjatywa lokalna jako jeden ze sposobów uaktywnienia wspólnoty mieszkańców w realizację zadań inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

Investment projects are a perfect vehicle for addressing the needs of local communities. Therefore, it is imperative that local governments undertake such tasks. Increased public participation is essential for speeding up the implementation of investments. This study presents one of the ways of involving a specific community in the implementation of such public tasks as local initiatives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blicharz, J. (2012). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz. Warszawa.
  2. Kisała, M. (2013). Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (s. 445-453). Warszawa.
  3. Talik, A., Ciąglewicz-Miśta, A. (2012). Finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności pożytku publicznego. W: M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym (s. 164-175). Warszawa.
  4. Serowaniec, M. (2013). Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym. W: W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Prawo naszych sąsiadów, tom I. Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie - dobre praktyki (s. 252-264). Rzeszów-Przemyśl.
  5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  7. Uchwała nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
  8. Uchwała nr XXXIII/692/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu