BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biegańska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Asymetria informacji jako efekt kreacji innowacji na rynkach finansowych
Asymmetric Information as a Result of Innovatory Processes on Financial Market
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2015, nr 15, s. 7-18, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce
Keyword
Rynki finansowe, Instrumenty pochodne, Innowacje finansowe, Kryzys finansowy, Asymetria informacji
Financial markets, Derivatives, Financial innovations, Financial crisis, Information asymmetry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacyjne instrumenty finansowe coraz częściej są wymieniane w kontekście destabilizującego wpływu, jaki wywierają na rynki finansowe. Doświadczenia ostatniego kryzysu wskazują, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w niewłaściwym otoczeniu rynkowym może skutkować wieloma negatywnymi rezultatami. Jednym z głównych kanałów, które prowadzą do niewłaściwej absorpcji innowacji finansowych przez rynek, jest występowanie asymetrii informacji. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie, w jaki sposób ewolucja produktów finansowych prowadzi do powstania zjawiska asymetrii informacji oraz jakie zagrożenia mogą wynikać z nierównomiernego dostępu do informacji, na przykładzie dwóch instrumentów powiązanych z kryzysem subprime - obligacji CDO oraz opcji o asymetrycznym rozkładzie ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The innovative financial instruments are more and more often mentioned in the context of the destabilizing impact that they have on the financial markets. Experience of the recent crisis indicates that the implementation of modern financial solutions in an unsuitable market environment may entail a lot of negative results. One of the main factors that leads to an inappropriate absorption of financial innovation into the market environment is the presence of information assymetry. The purpose of this paper is to show how the evolution of financial products can induce asymmetric information and what kind of threats could stem from an unequal access to information basing on an example of two innovative financial instruments connected with the recent financial crisis - CDO bonds and currency options with an asymmetric distribution of risk. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Denderski, P., 2006, Spekulacja za pomocą złotego, eGospodarka.pl, 11 września, http://www.finanse.egospodarka.pl/17208,Spekulacja-za-pomoca-opcji,l,48,l.html [dostęp: 21.02.2014].
 2. Gemra, K., 2009, Opcje egzotyczne - wprowadzenie, Trend, 22 listopada, http://www.gazetatrend.pl/artykuly/93-opcje-egzotyczne-wprowadzenie [dostęp: 28.01.2014].
 3. Katz, J., Salina, E., Stephanou, C., 2009, Credit Rating Agencies, Crisis Response, no. 8, The World Bank Group, October.
 4. Kudła, J., 2010, Nowe instrumenty finansowe a przejrzystość informacji rynkowej, Ekonomia i Prawo, t. 6, s. 199-213, http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2010.014 [dostęp: 28.01.2014].
 5. Mika, A., 2010, Działalność agencji ratingowych a kryzys subprime, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej, nr 27, s. 249-265, www.yadda.icm.edu.pl/.../Zeszyty_Naukowe_SGH-2010-15-27-249-265.pdf [dostęp: 19.02.2014].
 6. Mrozowski, M., 2009, Te groźne opcje, Bankier.pl, 5 stycznia, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Te-grozne-opcje-1886388.html [dostęp: 28.01.2014].
 7. Puszer, B., 2012, CDO na globalnym rynku finansowym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 46, nr 4, s. 723-732, http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=468csectio=H&numer_artykulu=67&zeszyt=4 [dostęp: 21.02.2014].
 8. Schrager, A., 2011, Innovations and Limitations. Where Financial Innovation Went Wrong, and How to Set It Right, National Review, vol. LXIII, no. 18, https://www.nationalreview.com/nrd/articles/296428/innovations-and-limitations [dostęp: 24.02.2014].
 9. Stiglitz, J., 2010, The Opposition's Opening Remark, The Economist, 23 February, http://www.economist.com/debate/days/view/471 [dostęp: 21.02.2014].
 10. Thlon, M., 2009, Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime, Biuletyn e-finanse, nr 2, http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/112.pdf [dostęp: 17.02.2014].
 11. World Economic Forum, 2012, Rethinking Financial Innovation. Reducing Negative Out- comes While Rataining The Benefits, Genewa, http://www3.weforum.org/docs/WEF_FS_RethinkingFinancialInnovation_Report_2012.pdf [dostęp: 10.02.2014].
 12. Zalewski, G., 2008, Opcje - cichy zabójca, bossa.pl, 4 grudnia, http://blogi.bossa.pl/2008/12/04/opcje-cichy-zabojca/ [dostęp: 24.02.2014].
 13. Zarzycki, H., 2012, Asymetryczne instrumenty pochodne w aspekcie zabezpieczenia polskiego eksportu w dobie kryzysu, w: Piech, K., Wierus, K. (red.), Ostatni światowy kryzys finansowy: przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, t. 3, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 771-781, http://www.konferencja.edu.pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Zarzycki%20Hubert%20-%20Asymetryczne%20instrumenty%20pochodne%20w%20aspekcie%20zabezpieczenia%20polskiego%20eksportu%20w%20dobie%20kryzysu.pdf [dostęp: 18.02.2014].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu