BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schmidt Katarzyna
Title
Rentowność przedsiębiorstwa w schematach modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneura
Company's Profitability in Osterwalder and Pigneur Business Model Patterns
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2015, nr 15, s. 43-56, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce
Keyword
Rentowność przedsiębiorstwa, Rentowność sprzedaży, Modele biznesowe
Enterprise profitability, Return on sales (ROS), Business models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowany artykuł jest próbą pokazania zależności, jakie występują pomiędzy różnymi rodzajami modeli biznesowych a rentownością przedsiębiorstwa. W pracy wykorzystano koncepcję Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura z 2010 roku dotyczącą tworzenia modeli biznesowych. Zaczerpnięte z niej schematy modeli biznesowych zostały połączone z poszczególnymi rodzajami rentowności. Zobrazowano w ten sposób istotę (efektywność) funkcjonowania każdego modelu. Powstała nowa perspektywa, która pozwoliła na zgłębienie problemu, którym jest dopasowanie odpowiedniego modelu biznesowego do prowadzonej działalności gospodarczej. W publikacji wykorzystano studia przypadków, aby zilustrować występujące zależności pomiędzy schematami modeli biznesowych a rentownością. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to show the relationships which exist between profitability indexes and different business model patterns. The main literature support for this essay is the book by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur Business model generation [2010]. The business model patterns from that book are connected with particular types of profitability indexes. These connections show the ways in which each business model operates. The new perspective which arose from this article allows to explore the problem which refers to matching proper a business model with economic activity. All case studies which the article contains are described in order to clarify interdependencies between business model patterns and profitability. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anderson, C., 2008, Free! Why $0.00 Is the Future of Business, Wired Magazine, 22 lutego, http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/if_free?currentPage=all [dostęp: 22.02.2014].
 2. Blank, S., Dorf, B., 2013, Podręcznik startupu. Budowanie wielkiej firmy krok po kroku, tłum. B. Sałbut, HELION, Gliwice.
 3. Chesbrough, H., 2006, Open Business Models. How to Thrive in the New Innovative Landscape, Harvard Business School Press, http://books.google.pl/books?id=MWPlLbULAmwC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false.
 4. Christoper, A., 2004, The Long Tail, Wired Magazine, iss. 12.10, http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html?pg=1&topic=tail&topic_set= [dostęp: 20.02.2014].
 5. Doligalski, T., 2010, Efekty sieciowe a strategie produktowe, Marketing i Rynek, nr 11, http://www.doligalski.net/efekty-sieciowe/ [dostęp: 21.02.2014].
 6. Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M., 2008, Modele polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 7. Eisenmann, T., Parker, G., Van Alstyne, M.W., 2006, Strategies for Two-sided Markets, Harvard Business Review, October, http://hbr.org/2006/10/strategies-for-two-sided-markets/ar/1 [dostęp: 21.02.2014].
 8. Evans, D.S., 2003, Managing the Maze of Multisided Markets, Strategy+Business Magazine, Fall, iss. 32, http://www.strategy-business,com/article/03301?pg=all [dostęp: 21.02.2014].
 9. Iwanicz-Drozdowska, M., 2005, Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, Bezpieczny Bank, nr 1/2, s. 73-88, http://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/012-013.pdf.
 10. Jabłoński, A., 2008, Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 11. Jabłoński, A. (red.), 2010, Modele funkcjonowania współczesnego biznesu. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 12. Kaleta, A., Moszkowicz, K., 2012, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Milewski, R., (red.), 2008, Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Mruk, H., 2012, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Obłój, K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 16. Osterwalder, A., 2004, The Business Model Ontology. A Proposition in a Design Science Approach, praca doktorska, Univeriste de Lausanne, Lausanne, http://www.hec.unil.ch/aosterwa/phd/osterwalder_phd_bm_ontology.pdf.
 17. Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2010, Tworzenie modeli biznesowych, tłum. B. Sałbut, HELION, Gliwice.
 18. Proniewski, M., Tarasiuk, W., 2012, Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, C.H. Beck, Warszawa.
 19. Sagan, A. (red.), 2011, Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 20. Sławińska, M. (red.), 2010, Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu