BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomostowy kapitał społeczny w sporcie na przykładzie uczestników Mistrzostw Świata Juniorów w Żeglarstwie Match-Racingowym
Briding Social Capital in Sport on the Example of Participants oftThe ISAF Youth Match Racing World Championship
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 322-332, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Sport, Kapitał społeczny, Żeglarstwo, Wolontariat, Impreza sportowa
Sport, Social capital, Sailing, Volunteering, Sport events
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy członkostwem w sportowych organizacjach wolontaryjnych a zaufaniem pomiędzy ich członkami i tym samym pomostowym kapitałem społecznym. Wstępna analiza empiryczna opracowana została na podstawie odpowiedzi ankietowych uczestników match-racingowych regat żeglarskich. Przyjęty schemat logiczny odpowiadał temu, który rekomendowany jest przez Bank Światowy. Omówione badania nie mogą być traktowane jako charakterystyka całej zbiorowości, a jedynie jako charakterystyka danej, wąskiej grupy uczestników jednego typu żeglarstwa regatowego i jednego wydarzenia - Mistrzostw Świata Juniorów w Żeglarstwie Match-Racingowym. Mimo to wyniki wskazują, że badane osoby w większym stopniu ufają innym i mają większy potencjał do rozwoju kapitału społecznego niż osoby niezaangażowane w sportowe działania wolontaryjne.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the relationship between membership in the voluntary sports organizations and trust between their members and thus in creating bridging social capital. Preliminary empirical analysis has been developed on the responses of survey conducted among ISAF Youth Match Racing World Championship. Author adopted logical diagram recommended by the World Bank. Results cannot be considered as a characteristic of the entire population but only as a characteristic of a narrow group of participants of one type of sailing regatta. Still, the results indicate that people who practice team sports e.g. team sailing trust more and have a greater potential for development of social capital than those not involved in volunteer sports activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
 2. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 241-258.
 3. Burt, R. (2000). The Network Structure of Social Capital. Research in Organizational Behaviour, 22, 3-39.
 4. Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 5. Delaney, L., Keaney, E. (2005). Sport and Social Capital in the United Kingdom. Statistical Evidence from National and International Survey Data, Department of Culture and Sport UK, 32-42.
 6. Harris, J., (1998). Civil society, physical activity and the involvement of sports sociologists in the preparation of physical activity professionals. Sociology of Sport Journal, 15, 138-153.
 7. King, N. (2004). Social capital and nonprofit leaders. Nonprofit Management and Leadership, 14, 471-486.
 8. Krzyminiewska, G. (2003). Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społeczny. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 2, 221-232.
 9. Lin, N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press.
 10. Portes, A., Landolt, P. (2000). Social capital: Promise and pitfalls of its role in development. Journal of Latin American Studies, 32, 529-547.
 11. Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1-24.
 12. Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
 13. Putnam, R.D. (1995a). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6, 65-68.
 14. Putnam, R.D. (1995b). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. Political Science and Politics, 28, 664-683.
 15. Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
 16. Seipel, O. (2006). Sport and Social Capital. Acta Sociologica, 49, 4-29.
 17. Slomczynski, K.M., Tomescu-Dubrow, I. (2005). Friendship Patterns and Upward Mobility: A Test of Social Capital Hypothesis. Polish Sociological Review, 27, 221-235.
 18. Tonts, M. (2005). Competitive sport and social capital in rural Australia. Journal of Rural Studies, 21, 137-149.
 19. Woolcock, M., Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development of theory, research and policy. World Bank Research Observer, 15, 225-250.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu