BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziobrowska Justyna (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Spółdzielnie socjalne jako przykład rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce
Social Cooperatives as an Example of Social Entrepreneurship Development in Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 333-342, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Ekonomia społeczna, Przedsiębiorczość społeczna, Spółdzielczość, Spółdzielnie socjalne
Social economy, Social entrepreneurship, Cooperative movement, Social cooperatives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza rozwoju spółdzielni socjalnych w Polsce. Aby go zrealizować, przedstawiono istotę spółdzielni socjalnych oraz ich rozwój. Metody wykorzystane w opracowaniu to: przegląd literatury, aktów prawnych oraz analiza danych zawartych w katalogach spółdzielni socjalnych w Polsce. Analiza umożliwiła stwierdzenie, że spółdzielnie socjalne są dobrym narzędziem do rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

The goal of this article is an analysis of the development of the social cooperatives entities in Poland. In order to realize it, the essence of social cooperatives and their development has been presented. The methods used in the research were: review of literature, legal acts and data contained in the catalogs of social cooperatives in Poland. The analysis has resulted in concluding, that social cooperatives are a good tool of solving socio-economic problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości. (1995). Manchester.
 2. Ejsmont, A., Ruszewski, J. (red.) (2013). Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych. Suwałki: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.
 3. Grzybowska, A., Ruszewski, J. (2010). Ekonomia społeczna w teorii i praktyce. Suwałki.
 4. Juszczyk, M., Miżejewski, C., Ołdak, M. (2009). Jak założyć spółdzielnię socjalną w Polsce? Warszawa.
 5. Lasek, M. (2016). Zysk na dalszym planie. Liczy się praca, czyli jak działa spółdzielnia socjalna. Pobrane z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,19595390,zysk-na-dalszymplanie- liczy-sie-praca-czyli-jak-dziala-spoldzielnia.html (20.04.2016).
 6. Miżejewski, C. (2012). Po trzykroć spółdzielnia. Kontakt, 24. Klub Inteligencji Katolickiej.
 7. Miżejewski, C. (2013). Przemiany prawa spółdzielczości socjalnej w Polsce. OZRSS.
 8. Pokrywka, M. (2012). Spółdzielnie socjalne osób prawnych - dobre rozwiązanie na trudne czasy - wywiad z J. Wypyszyńskim. Pobrane z: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/717862.html (13.04.2016).
 9. Sobol, A. (2009). Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. Warszawa: OZRSS.
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651).
 11. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210).
 12. Żbik, W., (2015) 6 pytań o dotacje dla spółdzielni socjalnej ze środków unijnych 2014-2020. Pobrane z: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/6-pytan-o-dotacje-dla-spoldzielnisocjalnych- ze-srodkow-unijnych (18.04.2016).
 13. www.arte.bielawa.pl.
 14. www.ceo.org.pl.
 15. www.ozrss.pl.
 16. www.regiopraca.pl.
 17. www.spoldzielnie.org.
 18. www.stat.gov.pl.
 19. www.zielonalinia.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu