BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacholczak Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nowakowska Karolina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rzepka Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Obroty i struktura sprzedaży roślin szkółkarskich w sieci sklepów wielkopowierzchniowych typu DIY
Turnover and Sales Structure of Nursery Plants in the Network of Large Stores DIY
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 157-162, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Dystrybucja, Supermarkety, Produkcja roślinna, Sprzedaż
Distribution, Supermarkets, Crop production, Sale
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena obrotów i struktury sprzedaży roślin szkółkarskich w jednej z największych sieci sklepów wielkopowierzchniowych typu DIY, jako kanału dystrybucji o rosnącym znaczeniu w sprzedaży tego typu asortymentu. Szybki rozwój sklepów wielkopowierzchniowych, w tym marketów remontowo budowlanych typu DIY (do it yourself), które mają obszerny dział ogrodniczy, przyczynia się do coraz silniejszej pozycji tego kanału dystrybucji roślin ozdobnych w Polsce. Przeprowadzone analizy wskazały, że omawiana sieć sklepów typu DIY prowadzi sprzedaż materiału szkółkarskiego na stosunkowo dużą skalę, o czym świadczą zarejestrowane obroty w 2014 roku w wysokości 14,5 mln zł i sprzedane 1,1 mln roślin.(abstrakt oryginalny)

The rapid development of large stores, including supermarkets and DIY stores (Do it Yourself) with the large "garden" sections, contributes to the growing importance of this distribution channel of ornamental plants in Poland. The aim of this study was to assess the turnover and sales structure of nursery plants in one of the largest networks of DIY stores and to evaluate the meaning of this distribution channel in the sale of this type of product. The analyzes showed that the DIY chain of stores sells nursery products on a relatively large scale, as evidenced in 2014 by the turnover of this material equal to 14.5 million PLN and 1.1 million plants sold.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown David. 2012. Zmiany w szkółkarstwie europejskim w ciągu ostatnich 10 lat oraz jego perspektywy. [W] Międzynarodowa Konferencja z okazji XX-lecia Związku Szkółkarzy Polskich "Szkółkarstwo - perspektywy rozwoju". Ożarów Mazowiecki. 17-18.11.2012. Ożarów Mazowiecki: ZSP.
 2. Czerniakowski Zbigniew, Marta Gargała, Ilona Legieć, Marta Pisarek. 2011. "Struktura sprzedaży ozdobnego materiału szkółkarskiego, dostępnego w sieci handlu wielkoformatowego w latach 2008-2010". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 568: 21-26.
 3. Dywan Joanna. 2013. Charakterystyka sklepów wielkopowierzchniowych jako kanałów dystrybucji roślin ozdobnych w Polsce. Niepublikowana praca magisterska. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 4. Górka Wojciech. 1999. "Gdzie na szkółkarskie zakupy?". Szkółkarstwo 3: 6-10.
 5. Grabowska Agata. 2013. Ceny detaliczne ozdobnego materiału szkółkarskiego w poszczególnych województwach oraz w całym kraju. Niepublikowana praca magisterska. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 6. Jabłońska Lilianna. 2007. Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 7. Jabłońska Lilianna, Karolina Perzyńska. 2007. "Poziom popytu na rośliny ozdobne w Warszawie w 2007 roku i jego determinanty". Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka 17: 119-132.
 8. Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki. 2012. "Tendencje na rynku roślin ozdobnych w Polsce (cz. I). Produkcja". Hasło Ogrodnicze 5: 156-159.
 9. Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki. 2014. "Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce ostatnim półwieczu". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 25-35.
 10. Marosz Adam, Lilianna Jabłońska. 2001. Zmiany w strukturze produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce centralnej w ostatnim dziesięcioleciu. [W] Szkółkarstwo ozdobne na progu nowego millenium. VII Naukowa Konferencja Szkółkarska 17-18.05.2001. Skierniewice: ISiK.
 11. Mazur Łukasz. 2006. "Dział szkółkarski w centrach ogrodniczych cz. I". Szkółkarstwo 4: 47-49.
 12. Olewnicki Dawid, Lilianna Jabłońska, Karolina Rydzewska, Joanna Papakul. 2013. "Popyt na kwiaty na przykładzie warszawskich kwiaciarni". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 13 (XXVIII) 3: 183-191.
 13. Olewnicki Dawid, Agata Grabowska. 2014. "Ceny ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 145-154
 14. Stanley John. 2002. The Complete Guide to Garden Center Management. Batavia: Ball Publishing.
 15. Stanley John, Thomas Cochrane, Mark Scott. 2011. White Paper. The challenges and opportunities in the next decade. Montgomery: The Independent Garden Center Industry. John Stanley Associates INC.
 16. Wrzesińska Joanna. 2008. "Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 72: 161-170.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu