BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szabó Anett Krisztina (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Dernóczi-Polyák Adrienn (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Title
Motivation of Y-Genaration Researchers in the Agricultural Sciences
Motywacja badaczy z pokolenia Y działających w obszarze nauk rolniczych
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 204-209, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Badania naukowe, Motywacje, Pokolenia
Scientific research, Motivation, Generation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W wyniku starzenia się społeczeństwa znalezienie odpowiedniej siły roboczej i utrzymanie jej przez odpowiednią motywację na dłuższy okres staje się coraz bardziej trudniejsze. Sytuacja taka występuje także w dziedzinie badań rolniczych. Przeprowadzono badania rozpoznawcze na temat motywacji w miejscu pracy wśród młodych naukowców uczestniczących w programie "Rekrutacja Badaczy Narodowego Centrum Badań i Innowacji Rolniczych" na Węgrzech. Stosując teorię Herzberga starano się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące motywacji młodych badaczy w zakresie nauk rolniczych.(abstrakt oryginalny)

As a result of our ageing society, finding the right workforce and keeping it motivated successfully in the long term is becoming increasingly challenging and it is not any different in the field of agricultural research. The authors have carried out exploratory research in the subject of motivation at the workplace amongst the young researchers participating in the Researchers Recruitment Programme of the National Agricultural Research and Innovation Center. Our questions are: What social background do those who choose this scientific career path have? Which factors motivate young researchers to choose this profession and which factors discourage them? In this article, the authors seek to find the answers to these questions and reinterpret Herzberg's theory by addressing the Y-generation agricultural researchers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bakacsi Gyula, Attila Bokor, Csaba Császár, András Gelei, Klaudia Kováts, Sándor Takács. 2004. Stratégiai Emberi Erőforrás Menedzsment. Budapest: KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó.
  2. Gyökér Irén. 2016. Emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
  3. Gyökér Irén. 2015. Szervezeti viselkedés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
  4. Hackman Richard J., Greg R. Oldham. 1975. "Development of the job diagnostic survey". Journal of Applied Psychology 60 (2): 159-170.
  5. Herzberg Frederick. 2003. "One More Time: How Do You Motivate Employees". Harvard Budsiness Review 81 (1): 3-11.
  6. HCSO. 2016. Hungarian Central Statistical Office. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/ i_qlf006.html, accessed 20.06.2016.
  7. Maslow Abraham H. 1943. "A Theory of Human motivation". Psychological Rewiew 50 (4): 370-396.
  8. Mizsur András. 2016. "A munka fogyasztói". HVG 21: 59-62.
  9. Takács Sándor, Sára Csillag, Csaba Kiss, Roland Szilas. 2012. "Még egyszer a motivációról, avagy "Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most?" Vezetéstudomány 2: 2-3.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu