BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczyk Joanna
Title
Kanwa strategii i schemat czterech działań jako narzędzia wspierające tworzenie strategii błękitnego oceanu
Strategy Canvas and Four Actions Framework as Tools for Supporting Creation of Blue Ocean Strategy
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2015, nr 15, s. 107-119, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce
Keyword
Formułowanie strategii, Przedsiębiorstwo handlowe, Studium przypadku, Narzędzia analityczne, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa
Strategy formulation, Commercial enterprises, Case study, Analytical tools, Formulation of business strategy
Note
streszcz., summ.
Company
Starbucks Coffe Int.
Abstract
Niniejsza praca jest próbą oceny dwóch narzędzi analitycznych, którymi są kanwa strategii i schemat czterech działań. W artykule postawiono tezę, że narzędzia te mogą skutecznie wspierać tworzenie w przedsiębiorstwach strategii błękitnego oceanu. W pracy przybliżono podstawowe założenia i zasady strategii błękitnego oceanu, pojęcia stworzonego przez francuskich profesorów z Instytutu Insead w Fointanbleau - W. Chan Kima oraz Renee Mauborgne w 2005 roku. Następnie omówiono i ocenione dwa narzędzia, tj. kanwę strategii i schemat czterech działań, które mogłyby wesprzeć tę koncepcję. Ta część pracy została oparta na studium przypadku firmy Starbucks. (abstrakt oryginalny)

The present paper is an attempt to estimate analytical tools which are Strategy Canvas and 4 Actions Framework. The article puts forward a thesis that these tools are able to effectively support the creation of Blue Ocean Strategy in enterprises. The paper clarifies basic assumptions and principles of the Blue Ocean Strategy, a concept created by French professors from the Institute of Insead in Fointanbleau - W. Chan Kim and Renee Mauborgne in 2005. Then, two tools: Strategy Canvas and 4 Actions Framework that would support this concept are discussed and evaluated. This part of the article is based on a case study of Starbucks. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D'Costa, K., 2011, The Culture of Coffee Drinkers, Scientific American, http://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-practice/2011/08/11/the-culture-of-coffee-drinkers [dostęp: 25.02.2014].
 2. Gierszewska, G., Romanowska, M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. Gale, 2007, Coffee, Roasted, Global Issues in Context, http://find.galegroup.com/gic/infomark.do?&contentSet=EBKS&idigest=fb720fd31d9036c1ed2d1f3a0500fcc2&type=retrieve&tabID=T001&prodId=GIC&docId=CX2895800057&source=gale&userGroupName=itsbtrial&version=1.0#sra_article_col1 [dostęp: 25.02.2014].
 4. Kim, W.C., Mauborgne, R., 2005a, Strategia błękitnego oceanu, Harvard Business Review Polska, 1 lipca, s. 52-62.
 5. Kim, W.C., Mauborgne, R., 2005b, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa.
 6. Kim, W.C., Mauborgne, R., 2006, Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, w: Harvard Business Review. Zarządzanie informacją, tłum. T. Rzychoń, HELION, Gliwice, s. 7-37.
 7. Kim, W.C., Mauborgne, R., 2007, Innowacja w sferze wartości: logika strategii dynamicznego wzrostu, Harvard Business Review Polska, 1 września, s. 122-134.
 8. Krawiec, F., 2011, Zarządzanie strategią firmy, Difin, Warszawa.
 9. Lee, K., 2010, A Review of Starbucks History and Marketing Strategy, http://www.itsmekathleen.com/pdf/starbucks.pdf [dostęp: 25.02.2014].
 10. Penc-Pietrzak, I., 2003, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Porter, M.E., 2006, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa, s. 16.
 12. Roasted Coffee. Industry Report, 2014, http://business.highbeam.com/industry-reports/food/roasted-coffee [dostęp: 25.02.2014].
 13. Starbucks Coffee Company, 2011, Starbucks Company Timeline, http://www.starbucks.pl/assets/576b394e057542a5bc78618bef7d15e3.pdf [dostęp: 25.02.2014].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu