BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Specjalności z zakresu rachunkowości - przegląd oferty dydaktycznej uczelni publicznych
Specializations in Accounting - Review of Public Universities Offer
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 137-148, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie, Dydaktyka, Rachunkowość
Higher education, Learning, Didactics, Accounting
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ogólna analiza specjalności z zakresu rachunkowości oferowanych na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na uczelniach publicznych.(fragment tekstu)

The article presents problems concerning specializations in accounting offered in a field of study Finance and accounting. In the article the profile of accounting specialization graduate has been described. The attention has been paid to knowledge and skills gained by students during the study. Based on information from universities'' websites the review of specializations in accounting has been done. The attention has been paid to teaching modules composition, their connections also with different than accounting subjects. Numer of modules and teaching hours has been analyzed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciupek B. 2009. Ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość, w: Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Red. A. Kopiński. Wrocław, Wydaw. UE Wroc., 28-36.
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. DzU z 9.10.2014 r., poz. 1370.
  3. Ustawa dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu