BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksy Paweł (Cracow University of Economics, Poland), Zyguła Andrzej (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Financialisation of Non-financial Corporates : Evidence from the Polish Real Estate Development Market
Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 15-21, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Deweloper, Rynek nieruchomości, Sprawozdanie finansowe
Developer, Real estate market, Financial statements
Note
streszcz., summ.
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity.
Abstract
Dynamiczny rozwój rynków oraz instytucji finansowych w ostatnich dekadach nie pozostał bez wpływu na sferę realną gospodarki, prowadząc do istotnych zmian w jej funkcjonowaniu na poziomie makro-oraz mikroekonomicznym. Proces ten, określany mianem finansyzacji, postępuje, przynosząc zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. W artykule przeanalizowano skalę finansyzacji spółek deweloperskich, prowadzących działalność na krajowym rynku nieruchomości w oparciu o wybrane dane z jednostkowych sprawozdań finansowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na rosnącą finansyzację przedsiębiorstw z sektora deweloperskiego w analizowanym okresie. (abstrakt oryginalny)

The dynamic expansion of financial markets and institutions in last decades has affected all spheres of the real economy, leading to substantive changes in its functioning both at macro- and microeconomic level. The process, known as financialisation, is evolving and bringing both positive and negative outcomes. In the paper we examined the scale of this phenomenon based on selected measures and indicators of development companies operating on the Polish real estate market. The general tendency in changes in financial assets and liabilities, as well as in financial revenues and expenses reveals relatively clear symptoms of progressive financialisation within this industry over the entire period of analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bresser-Pereira, L. C, The Global Financial Crisis and a New Capitalism?, "Journal of Post Keynesian Economics", 2010, 32(4), 499-534.
 2. Byrne M., Bad Banks: the Urban Implications of Asset Management Companies, "Urban Research & Practice", 2015, 8(2), 255 266.
 3. Davis L. E., Identifying the "Financialization" of the Nonftnancial Corporation in the U.S. Economy: A Decomposition of Firm-Level Balance Sheets, "Journal of Post Keynesian Economics", 2016,39(1), 115-141.
 4. Epstein G., Introduction: Financialization and the World Economy, Collective Volume Article, 2005, [access: 23.08.20161, .
 5. Fields D., Uffer S., The Financialisation of Rental Housing: A Comparative Analysis of New York City and Berlin, "Urban Studies", 2016, 53(7), 1486-1502.
 6. Froud J., Haslam C, Johal S., William K., Shareholder Value and Financialization: Consultancy Promises, Management Moves, "Economy and Society", 2000,29(1), 80-110.
 7. Girón A., Chapoy A., Securitization and Financialization, "Journal of Post Keynesian Economics", Winter 2012, 35(2), 171-186.
 8. Gołębiowski G., Szczepankowski P., Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2015, 77(4), 197 215.
 9. Krippner G., Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Cambridge 2012.
 10. Krippner G., 77ie Financialization of the American Economy, "Socio-Economic Review", 2005, 3(2), 173 208.
 11. Lazonick W., O'Sullivan M., Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance, "Economy and Society", 2000,29(1), 13-35.
 12. Orhangazi., Financialisation and Capital Accumulation in the Non-financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: /973-2003, "Cambridge journal of Economics", 2008, 32, 863-886.
 13. Palley Т. I., Financialization: What it Is and why it Matters, Working Paper, 2007, No. 525, The Levy Economics Institute of Bard College.
 14. Price of a Square Meter of Usable Floor Space of a Residential Building, Information Portal of the Central Statistical Office of Poland, [access: 31.08.2016], .
 15. Remlein M., Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 2015, 82(138), 129-139.
 16. Riccetti, L., Russo A., Gallegati M., Financialisation and Crisis in an Agent Based Macroeconomic Model, "Economic Modelling", 2016, Part A(52), 162-172.
 17. Solorza M., Girón A., "Dej vu" History: The European Crisis and Lessons from Latin America through the Glass of Financialization and Austerity Measures International, "Journal of Political Economy", 2015,44(1), 32-50.
 18. Stockhammer E., Financialization, Income Distribution and the Crisis, "Investigacion Economica", 2012, 71(279), 39-70.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu