BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Założenia i realizacja samodzielności dochodowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego
Assumptions and Implementation for the Fiscal Autonomy the Example of Selected of Local Government
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Budżet, Finanse, Wskaźniki ekonomiczne
Local government, Budget, Finance, Economic indicators
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest porównanie samodzielności dochodowej wybranych miast wojewódzkich, z uwzględnieniem założeń i realizacji zasobów finansowych wpływających na ich budżety.(fragment tekstu)

The article presents a method for assessing the financial position, with the degree of fiscal autonomy of local government in the light of their revenue structure. It presents fundamental issues related to the local governments' income and their fiscal autonomy. Assessing the financial position of local government units can use indicators of financial autonomy to identify appropriate processes and phenomena that shape the budget revenue and expenditure.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jastrzębska M. 2012. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa, LEX, 248.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. DzU z 2003 r., nr 203, poz. 1966.
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95.
 6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. DzU z 1998 r., nr 91, poz. 578.
 7. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. DzU z 1998 r., nr 96, poz. 603.
 8. Biuletyn Informacji Podatkowej Urzędu Miasta Poznania, http://bip.poznan.pl/bip/budzet-miasta- -poznania, dostęp: marzec 2015 r., wrzesień 2016.
 9. Biuletyn Informacji Podatkowej Urzędu Miasta Szczecin, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/, dostęp: marzec 2015 r., wrzesień 2016.
 10. Biuletyn Informacji Podatkowej Urzędu Miejskiego Wrocławia, http://bip.um.wroc.pl/, dostęp: marzec 2015 r., wrzesień 2016.
 11. Biuletyn Statystyczny Województwa Dolnośląskiego - IV kwartał 2014, http://wroclaw.stat.gov.pl/, dostęp: marzec 2015.
 12. Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - IV kwartał 2014, http://szczecin.stat.gov.pl/, dostęp: marzec 2015.
 13. Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r., Strasburg, www. lexlege.pl, dostęp: październik 2016.
 14. Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, http://bip.stat.gov.pl/ dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/, dostęp: październik 2016.
 15. Projekt budżetu i wykonania budżetu dla miasta Poznania, http://bip.poznan.pl/bip/budzet-miasta- -poznania, dostęp: wrzesień 2016.
 16. Projekt budżetu i wykonania budżetu dla miasta Szczecina, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/, dostęp: wrzesień 2016.
 17. Projekt budżetu i wykonania budżetu dla miasta Wrocławia, http://bip.um.wroc.pl/, dostęp: wrzesień 2016.
 18. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa dolnośląskiego w styczniu 2015 r. Wybrane dane o podregionach i powiatach, http://wroclaw.stat.gov.pl/, dostęp: marzec 2015.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu