BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku
The Structure of Income and Expenditure on Agriculture, Rural Development and Agricultural Markets in 2016
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 53-62, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Struktura dochodów i wydatków ludności wiejskiej, Rozwój wsi, Rolnictwo, Rynek rolny, Wydatki budżetowe
Structure of revenue and expenditure of the rural population, Rural development, Agriculture, Agricultural markets, Budget expenditures
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była ocena budżetu rolnego na rok 2016 w odniesieniu do lat ubiegłych, a zwłaszcza do 2015 r. W związku z tym przeanalizowano szczegółowo dochody i wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, zawarte w projekcie Ustawy budżetowej na 2016 r. oraz budżet środków europejskich wraz z rozliczeniami z UE. Zjawiska te są intersujące, ponieważ np. w ostatnich dwóch latach (2015, 2016) budżet środków europejskich był większy niż krajowy budżet rolny wraz z KRUS, stanowiąc 105,4% w 2015 r. i 101,7% w 2016 r. puli środków wyasygnowanych z budżetu krajowego. Warto dodać, że przy szczegółowych porównaniach poszczególnych części budżetu rolnego na 2016 i 2015 r. wprowadzono jednak korektę, porównując tylko dynamikę wydatków kontynuowanych w 2015 i 2016 r. Tym samym nie uwzględniono w porównaniach wydatków z perspektywy lat 2007-2013, które były finalizowane w 2015 r. Oceniając dynamikę budżetu rolnego w 2016 r., nie można bowiem wypaczać porównań uwzględniających w 2015 r. pozycje budżetowe, które naturalnie wygasły w 2016 r., gdyż byłoby to sprzeczne z celami przeprowadzanej oceny.(fragment tekstu)

The aim of the article was to compare the structures of income and expenditure on agriculture, rural development and agricultural markets in 2016 compared to the previous year (and in some analyzes - for earlier years). There was analyzed in detail spending on various budget headings, taking into account, among others budget of European funds. It was noted that real spending in agricultural budget for 2016 are noticeably higher, with the exception of the budget of provincial governors, where in the year under perform their decline. One highlights the multiplication of the national agricultural budget through the budget the European funds.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Matuszczak A. 2015a. KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie. Pr. Nauk. UE Wroc. 403, 30-41.
  2. Czyżewski A., Matuszczak A. 2015b. Potrzeba zmian w modelu rozwoju rolnictwa a finansowanie celów w budżecie rolnym Polski po 2005 roku. Zesz. Nauk. UE Katowic., Studia Ekonomiczne. 218, 113-132, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_18.pdf, dostęp: wrzesień 2016.
  3. Czyżewski A., Matuszczak A. 2014. Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie. J. Agribus. Rural Develop. 1(31), 21-29.
  4. Informacja o projekcie budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2016 r. w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. 2015. Warszawa, MRiRW.
  5. Opinia o ustawie budżetowej na 2016 r. w częściach dotyczących rolnictwa. 2016. Warszawa, Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu