BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwaszkiewicz-Góralska Justyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane elementy zarządzania relacjami z klientami na podstawie potrzeb i preferencji nabywców usług ubezpieczeniowych
Selected Items of Customers Relationships Management Based on Needs and Preferences of Buyers of Insurance Services
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 63-74, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Usługi ubezpieczeniowe, Lojalność klientów, Klient, Zarządzanie zadowoleniem klientów, Preferencje konsumenta, Satysfakcja klienta, Relacje z klientami, Zachowania klientów
Insurance services, Customer loyalty, Customer, Customer satisfaction management, Consumer preferences, Customer satisfaction, Relationships with customers, Customer behaviour
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i wykazanie, czy właściwe zarządzanie relacjami z klientami przyczynia się do wzrostu firmy na rynku i jak wybrane elementy tego działania wypływają na przywiązanie klienta. W artykule rozważono także kwestię, czy lojalność nabywców ma wpływ na pozycję konkurencyjną firmy w sektorze i czy zadowolenie i satysfakcja klienta ze świadczonych usług są czynnikami wpływającymi na stopień przywiązania do usługodawcy.W opracowaniu stwierdzono również, co wpływa na decyzje zakupowe konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych, a także rozważono, czy zastosowanie koncepcji CRM zwiększa lojalność nabywców i sprzyja budowaniu długotrwałych relacji z klientami.(fragment tekstu)

At the time of a huge competition on the insurance service market, a cosiderable thing is to strive for a customer attention continuously. Knowledge about the needs and behaviors of customers becomes a very important thing for service companies. Appropriate sales and after sales strategy of insurance service has important influence on build and intensify customers relationships. The paper focuses on selected components of intensify relationships with customers and factors that influence on customers purchasing decisions about insurance services. The essence of the paper is to present the manage customers relationships issue and report the factors that intensify customsers loyalty. The paper presents also satisfied customer issue of cooperate with insurance company and some results of this situation in context of intensify relationship between service provider and customer.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buchnowska D. 2006. CRM strategia i technologia. Gdańsk, Wydaw. UGdań., 60-75.
 2. Frąckiewicz E., Rudawska E. 2005. CRM jako narzędzie zarządzania reklamacjami z klientem na rynku usług. Szczecin, Wydaw. Nauk. USzczec., 53.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 2001. Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa, PWE, 136-557.
 4. Grzebieniak A. 2014. Ocena narzędzi marketingowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w procesie zarządzania relacjami z klientami. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. Pr. Nauk. UE Wroc. 342, 58-59.
 5. Kaczała M. 2004. Warunki kształtowania polityki dystrybucji w zakładzie ubezpieczeń, w: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Zesz. Nauk., AE Pozn. 46, 197.
 6. Nowatorska-Romaniak B. 2008. Wpływ marki na wybór firmy ubezpieczeniowej przez klienta. Marketing przyszłości. Zesz. USzczec. 511(26), 145-146.
 7. Nowatorska-Romaniak B. 2011. Wykorzystywane nowe narzędzia komunikacji marketingowej przez firmy ubezpieczeniowe jako czynnik inspirujący zachowania klientów. Zesz. Nauk. UE Pozn. 208, 403-405.
 8. Nowatorska-Romaniak B. 2012. Wdrażanie orientacji na klienta w firmach ubezpieczeniowych. Wiad. Ubezp. PIU 1, 94.
 9. Prymon-Ryś E. 2011. Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych - wyniki badań jakości kontaktu usługowego. Zesz. Nauk. USzczec. 686(47), 342.
 10. Przyłuska J. 2011. Narzędzia kreowania świadomości ubezpieczeniowej w agencyjnej dystrybucji ubezpieczeń na życie, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wrocław, Wydaw. UE Wroc., 314.
 11. Siedemdziesiąt procent klientów może zmienić ubezpieczyciela. 2013. Home&Market 3, 63.
 12. Rudawska E. 2005. Lojalność klientów. Warszawa, PWE, 29-82.
 13. Żak K. 2012. Zaufanie i zaangażowanie jako determinanty budowania wartości klienta oraz wartości przedsiębiorstwa. Zesz. Nauk. USzczec. 55, 738.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu