BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśna-Wierszołowicz Elwira (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rynek indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
Individual Retirement Security Accounts Market in Poland
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 75-84, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
System emerytalny, Zabezpieczenie emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Ubezpieczenia dobrowolne, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
Pension schemes, Pension arrangement, Individual Retirement Arrangements (IRA), Voluntary insurance, Individual Pension Security Account
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest charakterystyka rynku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Przedstawiono w nim ramy prawne i organizacyjne funkcjonowania IKZE oraz omówiono przyczyny niewielkiego zainteresowania indywidualną formą oszczędzania wśród obywateli.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to characterize the individual retirement security accounts market in Poland. The article describes the rules for creating and functioning of individual retirement security accounts. The article presents the individual retirement security accounts market in Poland between the years 2012 and 2015. Moreover, the article describes the causes of a small interest of an individual way of saving among citizens, such as: low income, lack of habit of saving and lack of knowledge of individual retirement security accounts functioning. Retirement coming only from the first and second pillar may be insufficient to ensure an appropriate level of retirement benefits. Therefore, individual retirement security accounts, acting in the third pillar, should become an important component of future benefits. It is important to take appropriate educational activities to increase Poles' awareness of pension.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielawska K., Petru R., Pieńkowska-Kamieniecka S., Szczepański M., Żukowski M. 2014. Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian. Warszawa, Tow. Ekon. Pol., 31.
  2. Czapiński J., Panek T. 2015. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa, Rada Monit. Społ.
  3. Komisja Nadzoru Finansowego. 2016. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 roku, https://www.knf.gov.pl/Images/Sprawozdanie_KNF_2015_tcm75-46273.pdf, dostęp: 10.05.2016.
  4. Owczarek J. 2005. Rzecznik ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych 2002-2005. Monit. Ubezpiecz. 25, 36.
  5. Raporty Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o rynku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego za lata 2012-2015. Warszawa, KNF.
  6. Sprawozdania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o rynku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego za lata 2012-2015. Warszawa, KNF.
  7. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 2016a. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2015 roku. Warszawa, KNF, 25.
  8. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 2016b. Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2015 roku. Warszawa, KNF, 4.
  9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. DzU z 2004 r., nr 116, poz. 1205 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. DzU z 1997 r., nr 139, poz. 934.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu