BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarska Agnieszka, Śmiałek Paulina
Title
Uwarunkowania występowania konfliktów w zespole projektowym i metody ich przezwyciężania
The Sources of Conflicts in Team Project and Methods of Avoiding Them
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 38-48, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Keyword
Sytuacje konfliktowe, Rozwiązywanie konfliktów, Planowanie projektu, Konflikty w przedsiębiorstwie
Conflict situations, Solving conflicts, Project planning, Conflicts in organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza kwestie konfliktu w zespole projektowym. Uwzględniając rosnącą popularność stosowania projektów w organizacjach, w artykule starano się ukazać przyczyny powstawania konfliktu i sposoby jego rozwiązywania w zespole projektowym. Przybliżone zostały podstawowe kwestie związane ze źródłami konfliktu, typy konfliktów oraz podłoże sporów ze względu na cykl życia projektu. Przedstawione zostały również metody rozwiązywania konfliktu, które powinny znaleźć zastosowanie w celu ograniczenia negatywnych skutków nieporozumień. Podkreślono, że konflikty mogą także rodzić pozytywne skutki. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the contention in team Project. We can notice growing popularity of using Projects in organizations. Because of it the sources of conflicts and methods of avoiding them are given here. The types and sources of conflicts are presented in connection with Project life cycle. This article presents methods of solving conflicts what should find use in eliminating negative effects of the conflicts. It is also emphasized that conflicts can produce positive effects. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Białyszewski, H., 1983, Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Chmielecki, M., 2013, Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych w świetle wyników badań, w: Listwan, T. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie. Społeczne problemy zarządzania projektami, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 7-20.
 3. Griffin, R., 2009, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Grucza, B., Ogonek, K., Trocki, M., 2003, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Holstein-Beck, M., 1997, Być albo nie być menedżerem, Infor Book, Warszawa.
 6. Janasz, K., Wiśniewska, J., 2014, Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa.
 7. Kasperek, M., 2011, Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 8. Kirejczyk, E., 2008, Zrozumieć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kisielnicki, J., 2014, Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 10. Morawski, W., 2012, Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Nicholas, J., Steyn, H., 2012, Zarządzanie projektami, zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 12. Penc, J., 2001, Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 13. Piotrkowski, K., 2006, Organizacja i zarządzanie, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 14. Rummel-Syska, Z., 1990, Konflikty organizacyjne: ujęcie mikrospołeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 15. Sikora, J., 1998, Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 16. Stabryła, A., 2008, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert D.R., 2001, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Wajda, A., 2003, Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Więcek-Janka, E., 2006, Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu