BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefaniak Joanna
Title
Ignorowane patologie organizacyjne jako źródło dysfunkcji jednostek organizacyjnych
Problem of Selected Organizational Pathologies
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 49-59, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Keyword
Korupcja, Dyskryminacja kobiet, Pracoholizm, Niewypłacalność, Patologia organizacji, Patologie organizacyjne
Corruption, Women's discrimination, Workaholism, Insolvency, Organisation pathology, Organizational pathologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tematem artykułu są wybrane patologie organizacyjne oraz ich negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Celem pracy jest ukazanie istoty często ignorowanych i bagatelizowanych problemów (niekiedy traktowanych jako atrybuty podmiotu) oraz podjęcie problematyki związanej ze społecznymi uwarunkowaniami patologii organizacyjnych. W pracy ukazane zostały wybrane konteksty powstawania patologicznych sytuacji, ich przykłady oraz proponowane rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the problem of selected organizational pathologies and their negative impact on the functioning of organizational units. The aim of this article is to show the essence of often ignored and underestimated problems (sometimes treated as assets of the entity), and to address an issue related to the social consequences of ignoring the organizational pathologies. This text tells us about chosen backgrounds to pathological situations, examples of them and also suggested solutions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bacon, T.R., 2014, Sztuka skutecznego przywództwa, tłum. A. Błaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
  2. Dybizbańska, A., 2010, Rosnące znaczenie incentive travel jako narzędzia motywowania w Polsce, ACADEMIA, https://www.academia.edu/568489/Rosnące_znaczenie_incentive_travel_jako_narzędzia_motywowania_w_Polsce [dostęp: 22.02.2016].
  3. Franken, R.E., 2005, Psychologia motywacji, tłum. M. Przylipiak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  4. IPO, 2009, Raport eventy imprezy dla firm, http://www.ipo.pl/raporty/re_2009.pdf [dostęp: 28.01.2016].
  5. Kieżun, W., 1978, Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności, w: Kieżun, W. (red.), Bariery sprawności organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
  7. Markusik, J., 2011, Coaching w organizacji -jak wdrożyć coaching w firmie? Okiem Coacha HRowca, Świat Coachingu, 27 listopada, http://www.swiatcoachingu.pl/2011-09-27-04-22-47/obszary/334-coaching-w-organizacji-jak-wdrozyc-coaching-w-firmie-okiem-coacha-hrowca [dostęp: 23.02.2016].
  8. Winnicka-Wejs, A., 2014, Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów), Kwartalnik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 4(34), http://eeim.kwartalnik.com.pl/wp-content/uploads/2015/05/Edukacja-34_Winnicka-wejs.pdf [dostęp: 21.02.2016].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu