BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marosz Adam (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Title
Rachunek ekonomiczny produkcji owoców aktinidii ostrolistnej w dwóch systemach uprawy
The Profitability Calculus of Hardy Kiwi Fruit Production a New Pomology Plant in two Growing System
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 85-94, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunek ekonomiczny, Produkcja owoców, Koszty
Economic calculation, Production of fruits, Costs
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie kalkulacji nadwyżki bezpośredniej produkcji owoców aktinidii w dwóch systemach uprawy tego pnącza na podstawie wyników plantacji doświadczalnych założonych w 2005 r.(fragment tekstu)

Gross margin is the difference between annual value of production from 1 ha of crops and variable costs used for its production. One of the point of this study was to collect individual variable costs of hardy kiwi fruit production in Poland, especially costs of orchard foundation, consumption and cost of labor. It should be mentioned that this gross margin include just the main variable costs in the culture of this new pomological plant. Often, it is very difficult to split the other smaller variable costs, especially between the crop categories. Gross margin evaluated for the small kiwi fruit production varied and depend of the growing system from 30 983 PLN in the typical hedge line to 40 265 PLN for the "T" letter system. Mean yield of commercial fruits for all cultivars grown in this research was 8553 kg/ha for typical hedge line and 9900 kg/ha for the "T" letter system, and total variable cost 55 458 and 59645 PLN per 1 ha respectively.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chesoniene L. 2002. Comparison of some biological features and futing potential of Actinidia kolomikta cultivars. Acta Hortic. 538, 769-776.
 2. FAPA. 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. Warszawa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 3. Latocha P. 2006. Aktinidia roślina ozdobna i owocowa. Warszawa, Hortpress, 80.
 4. Latocha P., Krupa T. 2007. Morphological, chemical and sensory analysis of promising genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) obtained in the breeding programme at UWLS. Ann. Wars. Univ. Life Sci. - SGGW Hortic. Lands. Arch. 28, 111-119.
 5. Latocha P. 2013. Aktinidia - odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej. Cz. I. Szkółkarstwo 5, 48-54.
 6. Makosz E. 2005. Wizja rynku owocowego w Polsce, w: Rynek owoców. Materiały XLIV Zjazdu Sadowników, Skierniewice 27 października 2005 r. Skierniewice, Inst. Sad. Kwiac., 5-13.
 7. Marosz A. 2009. Winterhardiness and growth of Actinidia arguta and A. kolomikta cultivars in central Poland. Acta Agrobot. 62, 179-188.
 8. Marosz A. 2012. Uprawa i plonowanie aktinidii ostrolistnej w warunkach centralnej Polski, w: Uprawa borówki wysokiej oraz mało znanych krzewów jagodowych. Ogólnopolska Konferencja Nauka- -Praktyce, Skierniewice 23 marca 2012. Skierniewice, Inst. Sad. Kwiac.
 9. Rowiński J. 2008. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Raport nr 118. Warszawa, IERiGŻ, http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/, dostęp: marzec 2016.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. DzU z 2007 r., nr 193, 2007, poz. 1397.
 11. Rymuza K., Grużewska A., Brzozowski P., Majchrowski K. 2011. Rachunek opłacalności uprawy czarnej porzeczki przy różnym poziomie plonów i cen. Rocz. Nauk Rol., Ser. G 98, 77-84.
 12. Skarżyńska A. 2015. Czynniki warunkujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie 2020 roku. Zag. Ekon. Rol. 342(1), 57-73.
 13. Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2013 roku oraz projekcja dochodów na 2020 rok. Red. A. Skarżyńska, Warszawa, IERiGŻ, http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/, dostęp: marzec 2016.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu