BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Runowski Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ryszard Manteuffel-Szoege - wybitny ekonomista rolny, twórca szkoły ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wspomnienie w 25 rocznicę śmierci
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 7-16, bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Ekonomika rolnictwa, Biografie
Agricultural economics, Biography
Note
streszcz., summ.
Manteuffel-Szoege Ryszard
Abstract
W 2016 roku mija 25. rocznica śmierci Profesora Ryszarda Manteuffla-Szoege, wybitnego polskiego uczonego z zakresu ekonomiki rolnictwa, organizatora nauki, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej i kadr naukowych, społecznika i patrioty. Rocznica ta skłania do wspomnienia postaci oraz dorobku naukowego i dydaktycznego tego wielkiego Profesora i Polaka. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kamiński Włodzimierz, 2003: Wspomnienia uczniów i Współpracowników Profesora Ryszarda Manteuffla, [w] 50 lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego 1953-2003. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 241.
  2. Kozioł Józef, 2008: Ryszard Manteuffel (1903-1991) autorytet naukowy, społeczny i moralny. "Rocznik Mazowiecki", 20, s. 119.
  3. Krusze Nora, 1987: Sylwetka Profesora Ryszarda Manteuffla jako człowieka i naukowca. "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 84, z. 2. s. 5-9.
  4. Manteuffel Szoege Ryszard, 1989: Szkic autobiograficzny. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki PAN", XXIX, nr 4.
  5. Rychlik Tadeusz, 1992: Ryszard Manteuffel (1903-1991) Wspomnienie pośmiertne. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1-2. s. 4-7.
  6. Wojtaszek Zygmunt, 2003: Ryszard Manteuffel, [w] 50 lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego 1953-2003. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  7. Ziętara Wojciech, 2003: Wspomnienia uczniów i Współpracowników Profesora Ryszarda Manteuffla. [w] 50 lat Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego 1953-2003. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu