BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kułyk Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
The Evaluation of Tourism Attractiveness of a Commune as a Factor Conditioning the Development of Agricultural Tourism Farms
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016, t. 103, z. 4, s. 87-96, tab., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Agroturystyka, Atrakcyjność turystyczna, Rolnictwo
Agrotourism, Touristic attractiveness, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zależności między zmienną określającą ocenę atrakcyjności gmin województwa zachodniopomorskiego a zmiennymi ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi charakteryzującymi właścicieli gospodarstw agroturystycznych. W celu zidentyfikowania czynników różnicujących poziom atrakcyjności badanych gmin przez gospodarstwa agroturystyczne oraz związków zachodzących pomiędzy nimi wykorzystano test niezależności χ2. Zwrócono uwagę na koncepcję wielofunkcyjności rolnictwa i znaczenie w niej działalności agroturystycznej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the relationship between the variable of attractiveness of communes of the West Pomeranian region and the economic, social and ecological variables characterizing agritourism farms owners. The χ2 test of independence was used in order to identify factors differentiating the attractiveness of the surveyed communes and the relationship between them by the farmhouses. The attention was drawn to the concept of multifunctionality of agriculture and the importance of the tourism activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brelik Agnieszka, Anna Matuszczak, 2011: Issues of Public goods in Multifunctional Development of Rural Areas. "Economic science for rural development. Proceedings of the International Scientific Conference", no. 31, s. 28-32.
 2. Brouwer Floor, 2004: Sustaining Agriculture and the Rural Environment. Governance, Policy and Multifunctionality. EdwardElgar Publishing, Cheltenham.
 3. Brunstad Rolf Jeans, Ivar Gaasland, Erleing Vårdal, 1999" Agricultural production and the optimal level of landscape preservation. "Land Economics", vol. 75, s. 469-488.
 4. Cahill Carmel, 2001: The multifunctionality of agriculture: what does mean? "Euro-Choices", 1 (1), 47-95.
 5. Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk, 2011: Public goods in multifunctional agricultural development. The attempt on problem conceptualisaton, [w] Selected problems of market economy in the crisis era, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. GUS, 2013: Kwartalna informacji o aktywności ekonomicznej ludności. Warszawa.
 7. Hyytia Nina, Jukka Kola, 2006: Finnish citizens' attitudes towards multifunctional agriculture. "International Food and Agribusiness Management Review", 9 (3), s. 1-22.
 8. Kachniewska Magdalena, 2009: Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi. "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", 288 (64), 53-71.
 9. Karbowiak Katarzyna, 2014: Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010-2013. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 4/2014, s. 34-44.
 10. Kułyk Piotr, 2009: Retransfer of incomes in selected developing and developed countries. "Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference", no. 18, 30-42.
 11. OECD, 2005: Multifunctionality in Agriculture. What role for private initiatives? Paris.
 12. OECD, 2008: Multifunctionality in Agriculture. Evaluating the Degree of Jointness. Policy Implications. Paris.
 13. Randall Allan, 2002: Valuing the outputs of multifunctional agriculture. "European Review of Agricultural Economics", 29 (3), s. 290-292.
 14. Rapacz Andrzej, Piotr Gryszel, Daria Jaremen, 2008: Udział mieszkańców realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gminach turystycznych. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 15. Van Huylenbroeck Guido, George Durand, 2003: Multifunctional agriculture, a new paradigm for European agriculture and rural development. Ashgate, London.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu