BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław, Krzesicki Oskar
Title
Koniunktura w bankowości : styczeń - marzec 2017
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 72, 17 s., tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Inwestycje kapitałowe, Zatrudnienie w bankowości
Banking sector, Capital investments, Employment in the banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W IV kwartale 2016 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom +6,1 punktu. Wynik ten jest o 18,4 pkt. wyższy od wskazania z III kwartału 2016 r., lecz niższy o 0,4 pkt. od oczekiwań wyrażonych przez banki we wcześniejszym badaniu. Na wzrost wartości wskaźnika silnie wpłynęło zwiększenie się wartości sald odpowiedzi na pytania o wynik z działalności bankowej i wypracowany zysk oraz - w mniejszym stopniu - o wielkość zatrudnienia. Spodziewane jest nieznaczne polepszenie się sytuacji w kolejnym okresie, a wartość salda przewidywań wynosi +6,3 pkt. (fragment tekstu)

In the 4th quarter of 2016 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) increased from -12,3 pts to +6,1 pts. The result was caused by an increase in the balances of the result on banking activity and of profits, and - to a lesser degree - of the balance of employment. Business situation in the banking sector is expected to slightly improve (the forecasting indicator equals to +6,3 pts). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3733
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu