BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaród Jadwiga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zagadnienie transportowe jako narzędzie wspomagające przebieg kampanii cukrowniczej
Transportation Problem as a Tool for Supporting Sugar Campaign Process
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 84, s. 165-172, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Problemy transportowe, Produkcja cukru
Transport problems, Sugar production
Note
summ.
Abstract
Celem tego opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania problemu transportowego w kampanii cukrowniczej. Kampania cukrownicza to wielkie przedsięwzięcie logistyczne. Rozpoczyna się od zbioru buraków, poprzez (niekiedy) pryzmowanie, po czym następuje załadunek i transport buraków do 18 funkcjonujących w Polsce cukrowni. Tylko zorganizowane działania logistyczne mogą zapewnić prawidłowy przebieg całej akcji. Za pomocą zagadnienia transportowego można sporządzić taki plan przewozu buraków, który zminimalizuje koszt i czas dostawy.(fragment tekstu)

Based on data from the National Association of Sugar Beet Producers and the Sugar Technicians Association were constructed two transport theory models called the transportation problems. These models involved the transport of sugar beet from growers to sugar factory. In the first model, the whole sugar beet harvest was used. The second model was unbalanced. His solution indicated, in which provinces and in what quantities of sugar beet are surpluses over the limit granted to Poland by the European Union for sugar production. The aim of this study was to indicate the best possible distribution of the harvest of sugar beet to sugar factories.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Godlewski M. 2011. Optymalizacja produkcji i dystrybucji mebli, w: Decyzje logistyczne z Excelem. Red. M. Szymczak. Warszawa, Difin, 103-139.
 2. Baj-Rogowska A. 2013. Planowanie tras z wykorzystaniem narzędzia Solver, jako zadanie logistyczne w małej firmie. Pr. Nauk. WSB Gdań. 28, 169-178.
 3. Biswal M.P., Samal H.K. 2013. Stochastic transportation problem with cauchy random variables and multi choice parameters. J. Phys. Sci. 17, 117-130.
 4. Dolata M. 2003. Wielokryterialna optymalizacja działalności dystrybutora w warunkach niepewności. Infor. Teoret. Stos. 3(5), 103-114.
 5. Gaspars-Wieloch H. 2011. Zagadnienie transportowe z kryterium czasu do optymalizacji zaopatrzenia sieci supermarketów, w: Decyzje logistyczne z Excelem. Red. M. Szymczak. Warszawa, Difin, 13-25.
 6. Glinka M. 2009. Elementy badań operacyjnych w transporcie, wyd. II. Radom, Wydaw. PRadom.
 7. GUS. 2014. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_rolnictwa/, dostęp: 02.06.2015.
 8. Guzik B. 1993. Ekonometria i badania operacyjne. Poznań, Wydaw. AE.
 9. Hitchcock F.L. 1941. The distribution of a product from several sources to numerous localities. MIT J. Mathem. Phys. 20, 224-230.
 10. KZPBC. 2013. Rynek cukru w Polsce, http://kzpbc.com.pl/rynek-cukru-w-polsce,23,pl.html, dostęp: 11.06.2015.
 11. Mucha M. 2015. Branża cukrownicza w Polsce - podsumowanie 10 lat w UE, http://www.stc.pl/ /aktualnosci.php?d=89b, dostęp: 04.02.2016.
 12. Potocki T. 2004. Optymalizacja kosztów przebudowy portfela jako zadanie transportowe. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2, 455-466.
 13. Prońko R. 2012. Zastosowanie klasycznego algorytmu genetycznego do rozwiązania zbilansowanego zagadnienia transportowego. Stud. Mater. Miscell. Oecon. 16(2), 305-314.
 14. Reeb J., Leavengood S. 2002. Transportation problem: A special case for linear programming problems. Oregon, Operations Research.
 15. Reszka L. 2012. Optymalizacja wymiany sprzętu jako zadanie logistyczne. Ekon. Trans. Log. 42, 189-196.
 16. STC. 2014. Wyniki techniczno-produkcyjne osiągnięte w kompanii cukrowniczej 2013/2014 w Polsce, http://www.stc.pl/aktualnosci.php?d=85b, dostęp: 11.06.2015.
 17. Trzaskalik T. 2003. Wprowadzenie do badań operacyjnych w komputerze. Warszawa, PWN
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.82.1.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu