BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczyk Konrad, Szajner Piotr
Title
Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2016
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2016, nr 113, 50 s., wykr., tab.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Oszczędności
Agriculture, Arable farm, Savings
Note
streszcz., summ.
Abstract
W październiku 2016 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się, po raz trzeci z rzędu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 1,1 punktu, z poziomu -7,0 pkt. do -5,9 pkt. Poprawa koniunktury jest skutkiem wzrostu przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych - wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych zwiększyła się o 2,3 punktu, z poziomu -10,1 pkt. do -7,8 pkt. Wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej IRGAGR, obniżyła się o 1,4 punktu, z poziomu -0,8 pkt. do -2,2 pkt. Wzrost przychodów pieniężnych w IV kwartale roku nie jest czymś typowym. Dotąd obserwowaliśmy go wyłącznie w okresach nasilonej działalności rolniczej. Jest konsekwencją obserwowanego od kilku miesięcy wzrostu cen na rynkach produktów rolnych oraz dobrych zbiorów w produkcji roślinnej i wzrostu produkcji zwierzęcej. Wzrost przychodów przełożył się na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw - ich zadłużenie zmniejszyło się i zwiększyła się zdolność do oszczędzania. Zmiany te okazały się na tyle silne, iż przesądziły o odwróceniu się spadkowej tendencji, która trwała ponad dwa lata - wartości wskaźnika koniunktury i jego składowych są wyższe niż przed rokiem, o odpowiednio: 4,9, 5,9 i 2,7 pkt. Rolnicy przewidują jednak, że w przyszłym kwartale ich przychody pieniężne znacznie się obniżą. Te pesymistyczne prognozy ujawniają się we wspomnianym spadku wartości wskaźnika zaufania. Nadciąga sezonowe spowolnienie aktywności rolniczej - maleją zakupy obrotowych środków produkcji, a rolnicy odraczają wydatki inwestycyjne. (fragment tekstu)

In October 2016 economic situation of Polish farms improving third time in a row. The IRG SGH agricultural indicator (IRGAGR) increased by 1.1 points, from -7.0 pts to -5.9 pts. The rise in the indicator was due to an increase in the smoothed money income indicator (by 2.3 pts, from -10.1 to -7.8 pts). The confidence indicator, the second component of IRGAGR, declined by 1.4 pts, from -0.8 to -2.2 pts). A money income growth in the 4th quarter of a year is not typical. So far it has been only noticed in periods of expansion. This time the increase in money income was effected by a rise in agricultural production and market prices of agricultural products, which have been observed for a couple of months. Higher money income, in turn, improved financial situation of farmers - their indebtedness dropped, and their ability to save increased. These changes were strong enough to invert the declining tendency of farms' economic situation that had lasted over two years. The agricultural indicator and its components are up from the respective year 2015 figures. However, farmers expect their money income to slide in the next quarter. This reflected in the fall of the confidence indicator. Seasonal slowdown in agricultural activity is coming up - farmers cut purchases of production inputs and investments. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3741
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu