BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryx Marek (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Protection of Flat Buyers as a Part of Housing Policy in Poland
Ochrona nabywców mieszkań jako fragment polityki mieszkaniowej w Polsce
Source
Świat Nieruchomości, 2016, nr 4(98), s. 75-80, bibliogr. 10 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Polityka mieszkaniowa, Spółdzielnie mieszkaniowe, Mieszkania
Housing policy, Housing cooperatives, Dwellings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł pokazuje historię wspierania nabywców mieszkań przez państwo w okresie socjalistycznym oraz zmiany wprowadzone w okresie transformacji a także potrzebę ochrony nabywców mieszkań przed niekompetencją niektórych deweloperów. (abstrakt oryginalny)

The article shows the history of state support for households in the acquisition of housing in the socialism period; changes which were introduced by the transformation of the economy and a need to protect flat buyers against some housing developers' incompetence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Andrzejewski A., Spółdzielczość i mieszkania spółdzielcze w polityce mieszkaniowej krajów socjalistycznych, ZW CRS, Warszawa 1974.
  2. Annual Statistic Yearbook of Poland, GUS (Central Statistical Office) 1981.
  3. Annual Statistic Yearbook of Poland, GUS (Central Statistical Office) 1986.
  4. Annual Statistic Yearbook of Poland, GUS (Central Statistical Office) 1991.
  5. Annual Statistic Yearbook of Poland, GUS (Central Statistical Office) 1996.
  6. Annual Statistic Yearbook of Poland, GUS (Central Statistical Office) 1997.
  7. Annual Statistic Yearbook of Poland, GUS (Central Statistical Office) 1971.
  8. Bryx M., Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, SGH, Warszawa 1999.
  9. Kleer J., Spółdzielczość mieszkaniowa. Kilka uwag z zakresu teorii, ZW CRS, Warszawa 1974.
  10. Saar B., Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe w Polsce, ZW CRS, Warszawa 1969.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu