BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wpływ organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 na finanse miasta - analiza wskaźnikowa budżetu Poznania w latach 2009-2013
The Impact of Organization of UEFA EURO 2012 on the City's Finance - Ratio Analysis of the Budget of Poznan in Years 2009-2013
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 75-88, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Keyword
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Budżet miasta, Rozwój miasta, Inwestycje
European Football Championship EURO 2012, Municipal budget, City development, Investment
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Przyznanie Poznaniowi w 2008 roku praw do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 było przede wszystkim impulsem rozwojowym dla miasta, co zaobserwować można w szczególności, spoglądając na budżet Poznania w latach 2009-2011, w których to szeroki zakres inwestycji infrastrukturalnych spowodował, że pomimo znaczącego udziału środków europejskich w inwestycjach deficyt miasta regularnie wzrastał. Niemniej lata 2012-2013 przyniosły poprawę wyniku budżetowego, jednakże w dalszym ciągu wysokość wydatków przekraczała wysokość dochodów. Należy jednak wskazać, że dokonując oceny finansów miasta przez pryzmat wskaźników budżetowych, sytuacja Poznania jest relatywnie korzystna w stosunku do innych miast na prawach powiatu, a organizacja UEFA EURO 2012 nie wpłynęła znacząco na sytuację finansową miasta. (abstrakt oryginalny)

Organization of UEFA EURO 2012 was a development stimulus for the City, that is able to be observed by budget of Poznan in years 2009-2011. This time there is visible a wide range of infrastructure investment growth. Poznan was one of the biggest beneficiaries of European founds, but it was not enough to balance a budget. During these years can be observed systematic increase of the deficit. The situation of City's finance has improved over the next two years, but there was still excess of expenses over revenues. Results of ratio analysis of budget indicate a positive situation of Poznan in relation to other towns with district rights. The value of analyzed indicators shows that organization of UEFA EURO 2012 does not have much impact on the local government finance of Poznan. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borzyszkowski, J., 2012, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce - wstępna ocena, Turystyka Kulturowa, nr 9.
 2. CBOS, Warszawa, 2012, Sukces Euro 2012, Warszawa.
 3. GUS, 2015, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014, GUS, Warszawa.
 4. Instytut Obywatelski, Warszawa, 2012, Długotrwałe zyski i korzyści z Euro 2012, czyli dlaczego możemy być EURO-optymistami, Warszawa.
 5. Kotlińska, J., 2009, Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, s. 143-161.
 6. KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej, Poznań.
 7. Ministerstwo Finansów, 2012, Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 8. Ministerstwo Finansów, 2014, Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 9. Poznań, 2010, Sprawozdanie za rok 2009 z wykonania budżetu Miasta Poznania, Poznań.
 10. Poznań, 2011, Sprawozdanie za rok 2010 z wykonania budżetu Miasta Poznania, Poznań.
 11. Poznań, 2012, Sprawozdanie za rok 2011 z wykonania budżetu Miasta Poznania, Poznań.
 12. Poznań, 2012a, Sytuacja społeczno-gospodarcza 2011, Poznań.
 13. Poznań, 2013, Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania budżetu Miasta Poznania, Poznań.
 14. Poznań, 2014, Sprawozdanie za rok 2013 z wykonania budżetu Miasta Poznania, Poznań.
 15. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 758 ze zm.
 16. Ustawa z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 ze zm.
 17. Wartalska, M., 2007, Gospodarka finansowa miasta. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu