BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ocicka Barbara (Uniwersytet Łódzki), Wieteska Grażyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
E-commerce jako narzędzie budowania relacji w łańcuchu dostaw
E-commerce as a Tool for Building B2B Relationships in Supply Chain
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 279-294, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Keyword
Handel elektroniczny, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Rynek instytucjonalny
e-commerce, Supply Chain Management (SCM), Business to Business (B2B)
Note
summ.
Company
PSPG Polska sp. z o.o
Abstract
Celem artykułu jest określenie roli platformy e-commerce jako narzędzia w budowaniu relacji B2B na przykładzie dobrych praktyk przedsiębiorstwa PSPG Polska sp. z o.o.
Wykorzystano metodę badań jakościowych, jaką jest pogłębiony wywiad z ekspertem. Przedmiotem badań były innowacyjne rozwiązania informatyczne takie jak: oprogramowanie klasy Enterprise Resource Planning (dalej ERP) - System Polonus Gerwazy-Protazy (dalej PSPG) oraz platforma e-commerce - hipermarketbhp.pl, integrujące dostawców i nabywców środków ochrony indywidualnej (dalej ŚOI) na rynku B2B w Polsce. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the role of e-commerce platform as a tool in building business-to-business relationships. The authors used the qualitative research method, namely an in-depth interview, focused on the innovative information solutions such as Enterprise Resource Planning System - PSPG and e-commerce platform - hypermarketbhp.pl. Described solutions integrate suppliers and buyers of personal protective equipment in the B2B market. The original case study highlights one of the contemporary trends in e-markets development, which is the rising significance of integration between e-commerce platforms and enterprise information systems - like ERP, SRM, CRM, in supply chain management. The authors concluded that e-commerce platforms might have positive influence on building B2B relationships. The key success factors are: open access and information exchange as well as transparency required in business processes management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Branża logistyczna. Nowe rynki, trendy i perspektywy, "Dziennika Gazeta Prawna", 27.06.2016 r.
 2. Caniëls M.C.J., Gelderman C.J., Ulijn J.M. (2010), Buyer-supplier relationship development: An empirical study among Dutch purchasing professionals, "Journal of Enterprising Culture", Vol. 18, No. 2.
 3. Ciesielski M., Długosz J. (2010), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 4. Delfmann W., Albers S., Gehring M. (2002), The impact of electronic commerce on logistics service providers, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 32, Issue 3.
 5. Desruelle P., Burgelman J.C. (2001), The impact of e-commerce on the value chain, info, Vol. 3, No. 6.
 6. Fonfara K. (1999), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, [cyt. za:] Hakansson H., Snehpta I. (1995), Developing Relationships in Business Network, Routledge, London-New York.
 7. Fonfara K. (2009), Zachowanie przedsiębiorstw w procesie internalizacji, PWE, Warszawa.
 8. Monczka R.M., Handfield, R.B., Giunipero L.C., Patterson J.L., D. Waters (2010), Purchasing and Supply Chain Management, South-Western Cengage Learning, Andover.
 9. Schniederjans M.J., Cao Q., Triche J.H. (2014), E-commerce operations management, World Scientific Publishing, Singapore.
 10. Simichi-Levi D., Kaminsky P., Samichi-Levi E. (2000), Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies and Case Studies, McGraw- Hill, Boston.
 11. Wieczerzycki M. (2013), Reinterpretacja dychotomii marketing B2B i B2C w świetle współczesnych teorii marketingowych, "Marketing i Rynek", nr 7.
 12. Wigand R.T. (1997), Electronic Commerce: Definition, Theory and Practice, "The Information Society", March.
 13. Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 14. Żurak-Owczarek C. (2013), E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. E-commerce Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej (2015), Trendy w sprzedaży B2B w Polsce 2015, http://www.ecommercepolska.pl/files/8414/4705/0137/Trendy- _w_sprzedazy_B2B.pdf, dostęp: 2 września 2016 r.
 16. Jing, Y. (2009), On-line Payment and Security of E-commerce, "Proceedings of the 2009 International Symposium on Web Information Systems and Applications (WISA 2009)", http://www.academypublisher.com/ proc/wisa09/papers/wisa09p46.pdf, dostęp 1 lutego 2016 r.
 17. PSPG Polska, https://www.hipermarketbhp.pl/o-sklepie/, dostęp: 7 września 2016 r.
 18. Słownik pojęć, GUS [online], http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojeciastosowane- w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html, dostęp: 15 lipca 2016 r.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu