BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Jakub
Title
Zjawisko momentum na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych działających w Polsce w latach 2000-2014
Price Momentum among Polish Mutual Funds' Navs in 2000-2014
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 117-131, tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Strategie momentum, Ocena ryzyka
Investment funds, Momentum strategies, Risk assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł wpisuje się w nurt badań, których celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość przewidzenia przyszłej wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie ich historycznej wyceny. W artykule porównano skuteczność strategii momentum na rynku funduszy inwestycyjnych. Zmierzono ryzyko, jakim obarczone są uzyskane stopy zwrotu. Rozważono praktyczne możliwości zrealizowania najkorzystniejszej strategii. Badanie poprzedzono próbą uporządkowania takich pojęć, jak efekt momentum (price momentum) i persystencja (persistence of performance). Wyniki badań przedstawionych w artykule mogą mieć znaczenie poznawcze i aplikacyjne: określenie wyników stosowania poszczególnych strategii wyrażonych stopą zwrotu i ryzykiem (wskaźnik beta) oraz wskazanie najbardziej efektywnych dla inwestorów strategii. Dla najkorzystniejszych strategii uzyskano ponadprzeciętną stopę zwrotu na poziomie 7%, przy wartości współczynnika beta = 0,98. (abstrakt oryginalny)

This paper becomes a part of wider discussion on efficiency of financial markets. The paper compares 72 momentum strategies that invest in mutual funds operating in Poland. The results consist of abnormal returns and investment risk measures. The analysis focuses on period since January 2000 till the end of December 2014. The most profitable strategy would generate an average return of 7%, with beta equal to 0.98. Those results complement the discussion about the sources of this market anomaly and ability to make a practical use of those strategies. The literature review covers price momentum, persistence of performance, and efficient market hypothesis. The conclusions consist of summary, a possible explanation for results and ideas for further research. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Asness, C.S., Moskowitz, T.J., Pedersen, L.H., 2013, Value and Momentum Everywhere, Journal of Finance, vol. 68, no. 3, s. 929-985.
 2. Black, F., 1972, Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing, Journal of Business, vol. 45, no. 3, s. 444-455.
 3. Blitz, D., van Vliet, P., 2008, Global Tactical Cross-Asset Allocation: Applying Value and Momentum Across Asset Classes, Journal of Portfolio Management, vol. 35, no. 1, s. 23-38.
 4. Chan, L.K., Jegadeesh, N., Lakonishok, J., 1996, Momentum Strategies, Journal of Finance, vol. 51, no. 5, s. 1681-1713.
 5. Chordia, T., Shivakumar, L., 2002, Momentum, Business Cycle, and Time-varying Expected Returns, Journal of Finance, vol. 57, no. 2, s. 985-1019.
 6. De Bondt, W., Thaler, R., 1985, Does the Stock Market Overreact?, Journal of Finance, vol. 40, no. 3, s. 793-805.
 7. Erb, C.B., Harvey, C.R., 2006, The Strategic and Tactical Value of Commodity Futures, Financial Analysts Journal, vol. 62, no. 2, s. 69-97.
 8. Fama, E.F., 1965, Random Walks in Stock Market Prices, Financial Analysts Journal, vol. 21, no. 5, s. 55-59.
 9. Fama, E.F., 1970, Efficient Capital Markets: A review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, vol. 25, no. 2, s. 383-417.
 10. Fama, E.F., French, K.R., 1992, The Cross-Section of Expected Stock Returns, The Journal of Finance, vol. 47, no. 2, s. 427-465.
 11. Fuertes, A.M., Miffre, J., Fernandez-Perez, A., 2015, Commodity Strategies Based on Momentum, Term Structure, and Idiosyncratic Volatility, Journal of Futures Markets, vol. 35, no. 3, s. 274-297.
 12. Glassman, D., 2005, Persistence of Performance, w: Garrett, I. (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Management. Finance, Blackwell Publishing, Oxford, s. 138-140.
 13. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, 2016, Aktywa funduszy inwestycyjnych (styczeń 2016), http://www.izfa.pl/download/file/id/976/n/raport-miesieczny-aktywa-styczen-2016-pdf [dostęp: 18.02.2016].
 14. Jegadeesh, N., Titman, S., 1993, Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, Journal of Finance, vol. 48, no. 1, s. 65-91.
 15. Jegadeesh, N., Titman, S., 2001, Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, Journal of Finance, vol. 56, no. 2, s. 699-720.
 16. KNF, 2015, Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku, https://www.knf.gov.pl/Images/Raport_TFI_2014_tcm75-41346.pdf [dostęp: 18.02.2016].
 17. KNF, 2016, Towarzystwa i fundusze inwestycyjne, https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML.html [dostęp: 18.02.2016].
 18. Lehmann, B.N., 1990, Fads, Martingales, and Market Efficiency, The Quarterly Journal of Economics, vol. 105, no. 1, s. 1-28.
 19. Lintner, J., 1965, The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics, vol., 47, no. 1, s. 13-37.
 20. mBank, 2016, Supermarket funduszy inwestycyjnych, https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/ [dostęp: 18.02.2016].
 21. Ross, S., Westerfield, R., Jordan, B., 2012, Fundamentals of Corporate Finance, l0th ed., The McGraw-Hill/Irwin, New York.
 22. Rouwenhorst, G., 1998, International Momentum Strategies, Journal of Finance, vol. 53, no. 1, s. 267-284.
 23. Sharpe, W.F., 1964, Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of Finance, vol. 19, no. 3, s. 425-442.
 24. Shleifer, A., Summers, L.H., 1990, The Noise Trader Approach to Finance, Journal of Economic Perspectives, vol. 4, no. 2, s. 19-33.
 25. Sounderpandian, J., Aczel, A., 2008, Complete Business Statistics, 7th ed., McGraw-Hill, Boston.
 26. Szyszka, A., 2006, Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, vol. 8, s. 37-49.
 27. Wang, K.Q., Xu, J., 2015, Market Volatility and Momentum, Journal of Empirical Finance, vol. 30, s. 79-91.
 28. Zaremba, A., Konieczka, P., 2015, Are Value, Size and Momentum Premiums in CEE Emerging Markets Only Illusionary?, Finance a Uver: Czech Journal of Economics & Finance, vol. 65, no. 1, s. 84-104.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu