BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Biznes na rzecz rozwoju zrównoważonego - dobre praktyki
Business for Sustainable Development - Good Practices
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 4 (12), s. 34-45, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Rozwój zrównoważony, Dobre praktyki, Przedsiębiorstwo, Samoregulacja, Równowaga długookresowa
Sustainable development, Good practice, Enterprises, Self-regulation, Long-term balance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja rozwoju zrównoważonego narodziła się na gruncie narastających problemów globalnych i zakłada długofalową równowagę między trzema wymiarami: ekonomią, społeczeństwem i ekologią. Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwa przyczyniają się do pogłębienia zagrożeń globalnych, z jednej strony, a z drugiej - że dzięki postępującej globalizacji zyskują na sile i znaczeniu, biznes powinien odegrać kluczową rolę w przeciwdziałaniu współczesnym problemom. Celem artykułu jest analiza i ocena sposobów implementacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach oraz dobrych praktyk w tym zakresie, przeprowadzona z wykorzystaniem metody desk i web research.(abstrakt oryginalny)

The concept of sustainable development was conceived on the basis of the growing global problems and assumes a long-term balance between the 3 dimensions: economy, society and ecology. As the companies contribute to the deepening of these threats and are gaining in strength and importance with the progressive globalization, business should play a key role in tackling today's problems. The aim of the article is to analyse and evaluate ways to implement the concept of sustainable development in the enterprise and good practices in this field. It was conducted based on a desk and web research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deloitte, 2015, Jak polskie firmy przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Cele polskiej Wizji 2050 a SDGs, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/09/SDGs_a_Wizja_2050_Deloitte.pdf (7.06.2016).
 2. FOB, 2015a, Unilever wprowadził rozwiązania przyjazne środowisku. W skali globalnej dały one koncernowi 400 mln euro oszczędności, http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/unilever-wprowadzil-rozwiazania-przyjazne-srodowisku-w-skali-globalnej-daly-one-koncernowi-400-mln-euro-oszczednosci/ (7.06.2016).
 3. FOB, 2015b, Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wizja-zrownowazonego-rozwoju-dla-polskiego-biznesu-2050/ (7.06.2016).
 4. Global Compact, 2015, Global Compact dla zrównoważonego rozwoju, [w:] Global Compact Year- book. Polska 2015/16, http://ungc.org.pl/aktualnosci/global-compact-yearbook-201516/ (7.06.2016).
 5. Global Compact, 2016a, Nowe standardy raportowania GRI, http://ungc.org.pl/aktualnosci/nowe-standardy-raportowania-gri/ (7.06.2016).
 6. Global Compact, 2016b, Sustainable Development Goals, http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/ (7.06.2016).
 7. Global Compact, WBCSD, 2016, SDG Compass. Inventory of Business Tools, http://sdgcompass.org/business-tools/ (5.09.2016).
 8. Kompania Piwowarska, 2010, Raport Zrównoważonego Rozwoju SABMiller, www.kp.pl/dla-mediow/raport-zrownowazonego-rozwoju-sabmiller (7.06.2016).
 9. Kompania Piwowarska, 2014, Postaw na piwo - nowa strategia zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej, www.kp.pl/dla-mediow/postaw-na-piwo-nowa-strategia-zrownowazonego-rozwoju- kompanii-piwowarskiej (7.06.2016).
 10. Kompania Piwowarska, 2015, Razem w słusznej sprawie - polskie firmy przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, www.kp.pl/dla-mediow/razem-w-slusznej-sprawie-polskie-firmy-przyczyniaja-sie-do-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju-onz (7.06.2016).
 11. Kompania Piwowarska, 2016, Strategia Postaw na piwo, www.kp.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/postaw-na-piwo (7.06.2016).
 12. Laszlo C., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju, Studia Emka, Warszawa.
 13. Lewicka-Strzałecka A., 2006, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa.
 14. ONZ, 1991, Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa.
 15. ONZ, 1992, Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1992.html (7.06.2016).
 16. ONZ, 2016, Partnerships for SDGs, https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/ (5.09.2016).
 17. PARP, 2015, Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP, www.parp.gov.pl/attachments/article/48657/Odpowiedzialnos%CC%81c%CC%81%20sie%CC%A8%20op%C5%82aca,%20czyli%20CSR%20w%20MS%CC%81P.pdf (7.06.2016).
 18. PGNIG, 2009, Deklaracja, www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/odpowiedzialna-energia/konferencja-2009/deklaracja (7.06.2016).
 19. PKN, 2012, Norma PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Warszawa.
 20. Rok B., 2016, System społecznej odpowiedzialności w praktyce zarządzania, http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/4531524Rok%20B%20-%20Spo%C5%82%20odpow%20bizn%20SA%208000.pdf (7.06.2016).
 21. Salole G., 2015, Ważna rola standardów i mechanizmów samoregulacji, [w:] Standardy działania fundacji korporacyjnych, Forum Darczyńców w Polsce.
 22. UNIC, 2015, Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju, www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860 (7.06.2016).
 23. Unilever, 2016, Życie w sposób zrównoważony, www.unilever.pl/sustainable-living/ (7.06.2016).
 24. Wills B., 2016, Purposely profitable: What companies miss about sustainability, www.greenbiz.com/article/purposely-profitable-what-companies-miss-about-sustainability (7.06.2016).
 25. Winston A., 2016, Zrównoważony rozwój w korporacjach: sukces czy klęska?, www.hbrp.pl/news.php?id=745 (7.06.2016).
 26. Żylicz T., 2010, Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sędzimira, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.4.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu