BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Leszek (Politechnika Rzeszowska), Woźniak Marian (Politechnika Rzeszowska)
Title
Wiedza tradycyjna i lokalna w kreowaniu ekoinnowacji w gospodarce żywnościowej
Traditional and Local Knowledge in Creating Ecoinnovation in Food Economy
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 4 (12), s. 57-67, tab., bibliogr. 24 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Ekoinnowacje, Żywność, Produkty ekologiczne, Produkty regionalne
Eco-innovation, Food, Ecological product, Regional product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania wiedzy tradycyjnej i lokalnej w kreowaniu nowego modelu rozwoju gospodarki żywnościowej. Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne wpisują się w pojęcie ekoinnowacji, często mimo ich znanych właściwości. Powrót do rozwiązań zapomnianych, często ignorowanych, charakteryzujących się jednak najwyższą jakością zdrowotną i biologiczną, nawiązuje do myślenia określanego jako ekoinnowacyjność. Celem takich działań jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej. Mieszkańcy Europy doskonale zdają sobie sprawę, że umiejętność połączenia tradycji związanej z wytwarzaniem żywności metodami tradycyjnymi i lokalnymi przynosi korzyści wszystkim ogniwom ich wytwarzania, a przede wszystkim producentom i punktom gastronomicznym. Poznanie wyjątkowego smaku produktów tradycyjnych procentuje wspaniałymi doznaniami, które odtwarzamy dla wielu konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper was to present the possibilities of using traditional and local knowledge in creating a new model for the food economy de- velopment. Organic, regional and traditional food fit into the concept of innova- tion, often in spite of its known properties. Going back to often ignored, forgotten solutions, but at the same time characterized by the highest quality and biological care, refers to the thinking known as eco-innovation. The aim of such actions is to ensure food security and food sovereignty. The Europeans are aware of the fact that using traditional and local methods brings advantages to links in their production and above all, to manufacturers and eating establishments. Understanding the unique taste of traditional products is great experience that is recreated for many consumers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakan J., 2004, The Corporation, Constable, London.
 2. Cannarella C., Piccini V., 2011, Traditiovations: Creating from the past and antique techniques for rural areas, Technovation, no. 31, s. 689-699.
 3. Caparrȏs M., 2016, Głód, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 4. Dąbrowska A., 2015, Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, nr 2(355), s. 88-100.
 5. DOOR Database, 2014, http:Eu.europa.eu/agriculture/door/list.html.
 6. Drucker P.F., 1999, Społeczeństwo postkapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Dziedzic S., Woźniak L., 2013, Ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej - model rozwoju dla województwa podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska.
 8. Dziemianowicz W., Peszat K., Charkiewicz J. (red.), 2015, Żywność wysokiej jakości - raport końcowy, Geoprofit Ecory, Warszawa, s. 27.
 9. EcoEurope Quality and tradition; http://www.eu-organic-food.pl/pl/.
 10. Europa, 2016, http://ec.europa.eu/polska/news/151116_novelty_food_pl.htm.
 11. Jakość żywności. Produkty regionalne i tradycyjne, 2016, http://www,minor.gov.pl/jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow.
 12. Mirabella N., Castellani V., Sala S., 2014, Current opinion for the valorization of food manufacturing wase, A Review Journal of Cleaner Production, no. 65, s. 28-41.
 13. McDermott R., 1999, Why information technology inspired but cannon deliver knowledge management, California Management Review, no. 4, s. 105.
 14. MODR, 2013, Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji, MODR Karniowice, Karniowice.
 15. Newerli-Guz J., Rybowska A., 2015, Produkt tradycyjny i regionalny - luksus od święta czy na co dzień?, Handel Wewnętrzny, nr 29(355), s. 286-295.
 16. Patel R., 2012, Stuffed and Stravel: the Hidden Battle for World Food System, New York. Produkty regionalne i tradycyjne, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych (10.05.2016).
 17. Robin M.M., 2008, The World According to Monsanto, New York.
 18. Sawicki M., 2011, Wspólna polityka rolna na rzecz zapewnienia konsumentowi żywności wysokiej jakości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 9.09.2011.
 19. Sagarra-Oña M., Peiro-Signes A., Miret-Pastor L., Albors-Garrigós J., 2011, Uncovering non - obvious relationship between environmental certification and economic performance at the food industry, Environmental Society and Engineering (Subseries: Environmental Science), s. 325-338.
 20. Smith J.M., 2003, Seeds of Deception, Yes Books, Fairfield, Iowa.
 21. Spurlock M., 2007, Życie w fast foodzie. Co czeka McCzłowieka, Helion.
 22. Verde C., 2015, Strategy and Green business model: The case of Carlsberg group, Quality - Access to Success, vol. 16(148), s. 75-79.
 23. Wilczyńska A., 2015, Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów, Handel Wewnętrzny, nr 29(355), s. 420-431.
 24. Woźniak L., Dziedzic S., Ostasz G., 2013, Problems of food economy ecological and ethical dimension of innovation, 22nd International Conference on Production Research, s. 114-119.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.4.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu