BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993-2014
The Dividend Payments of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Period 1993-2014
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 59-69, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Spółki giełdowe, Dywidenda, Polityka dywidend
Stock market companies, Dividend, Dividend policy
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki polityki wypłat dywidend spółek giełdowych w Polsce oraz jej porównanie z polityką dywidendy na rynkach europejskich. Metodologia badania - Badaniem objęto wszystkie spółki, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1993-2014. Politykę dywidend scharakteryzowano za pomocą wskaźnika stopy dywidendy oraz grupując informację o częstotliwości wypłat dywidend. Podstawowe charakterystyki polityki wypłat dywidend spółek na GPW w Warszawie z zostały porównane z analogicznymi charakterystykami dla spółek notowanych na rynkach europejskich. Wynik - Przeprowadzone badanie pozwoliło na stwierdzenie, że stopa dywidend spółek notowanych na GPW jest wprawdzie większa od przeciętnej w Europie, ale polskie spółki znacznie rzadziej wypłacają dywidendy i bardzo rzadko utrzymują ciągłość wypłat dywidend. Oryginalność/wartość - Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich wypłat dywidend przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1993-2014. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym obszarze i inspiruje do dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of this paper is to characterise the dividend policy of listed companies in Poland and its comparison with the dividend policy of listed companies on the other European markets. Design/methodology/approach - The study covers all companies whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1993 and 2014. Dividend policy was characterized by the dividend yield and by gathering information on the frequency of dividend payments. Findings - The study concludes that admittedly, an average dividend yield of companies listed on the WSE was higher than the average in Europe, but Polish companies were significantly less likely to pay dividends, and dividend payments were rarely continued. Originality/value - The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1993-2014. The paper should inspire further study on dividend policy of Polish firms.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk C. (2014). Dywidendy wypłacane przez spółki giełdowe w 2014 r. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/1109825-Dywidendy-wyplacane-przez-spolki-gieldowe-w-2014-r-.html.
  2. Ali I. (2013). Dividend payment behavior of European listed firms: Three essays. Universite de Grenoble, https:// halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01070637/document.
  3. Analysis & Trends Dividends instead of low interest rates (2016). Allianz Global Investors GmbH, http://www.allianzgi. com/en/Market-Insights/Pages/Dividend-strategies-in-times-of-financial-repression.aspx.
  4. Gajdka J. (2013). Cateringowe podejście do polityki dywidendy w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Zarządzanie i Finanse, 2 (4).
  5. Jensen M.C. (1976). Agency Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers Costs of. American Economic Review, 76 (2).
  6. Kubiak J. (2013). Polityka dywidend w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. Zarządzanie i Finanse, 2 (4).
  7. Myers S. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39.
  8. Sierpińska M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu