BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiatek Ewelina (Pedagogical University of Cracow, Poland)
Title
Evaluation of Multilingual Land Surveying Dictionaries - Part I
Ocena wielojęzykowych słowników geodezyjnych - część I
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2016, nr 10/4, s. 57-70, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Geodezja, Nauka, Językoznawstwo
Geodesy, Science, Linguistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tarp [11] dzieli słowniki specjalistyczne opublikowane w ostatniej dekadzie na trzy grupy: tradycyjne słowniki papierowe, słowniki elektroniczne opublikowane przez wydawnictwa oraz ośrodki naukowe i instytucje publiczne oraz pozostałe słowniki, które są dostępne on-line. Volk i inni [14] wyróżniają trzy grupy użytkowników słowników: osoby uczące się języka obcego, profesjonalnych tłumaczy oraz językoznawców. Uczący się języka zaglądają do słownika, aby znaleźć odpowiednik danego słowa w języku obcym. Profesjonalni tłumacze chcą szybko znaleźć znaczenie danego terminu, zrozumieć, jak funkcjonuje on w kontekście, i zastosować go w tłumaczeniu. Językoznawcy należą do najbardziej wymagającej grupy użytkowników. Zależy im na znalezieniu specyficznych informacji, takich jak idiomy, kolokacje czy rodzajniki. Zgodnie z tą kategoryzacją użytkowników badacze w dziedzinie geodezji i studenci geodezji będą zaliczać się do pierwszej grupy. Jednakże często naukowcy i studenci bardzo dobrze posługują się tak zwanym codziennym angielskim. Prócz tego znają swoją specjalizację w języku ojczystym. Ich oczekiwania względem zasobów leksykograficznych są zatem większe. Sięgają oni po słownik, aby znaleźć odpowiedniki terminów reprezentujących złożone pojęcia, czyli takie, które albo nie istnieją w języku docelowym (na który tłumaczymy), albo znacznie się różnią w obu językach. Artykuł ten stanowi próbę oceny słowników wielojęzycznych (zwłaszcza słowników dwujęzycznych angielsko-polskich i polsko-angielskich), które do tej pory zostały opublikowane w Polsce w formie książkowej. Ocenie zostały poddane zwłaszcza takie cechy, jak: kombinacje językowe, liczba terminów, informacje o terminach, wygląd słownika, dostępność dla użytkownika oraz możliwość zakupu.(abstrakt oryginalny)

Tarp [11] divides specialised dictionaries published during the last two decades into three groups: traditional printed dictionaries, electronic dictionaries published by publishing houses and academic or public institutions and other online dictionaries. Volk et al. [14] in their discussion of dictionaries specify three groups of people who consult dictionaries: language learners, professional translators and linguists. Language learners use dictionaries to find translation suggestions for a word or phrase in the target language. Professional translators want to check words quickly, understand their usage and context and apply these words in translation. Linguists are the most demanding dictionary users. They are interested in finding specific information in dictionaries such as idioms, collocations or articles. This paper analyses different types of land surveying dictionaries from the perspective of different users. It particularly focuses on their language combinations, number of entries, data categories, layout, accessibility and availability on the market. The first part of the paper is devoted to traditional printed multilingual land surveying dictionaries that have been published in Poland so far, whereas in the second part electronic dictionaries are investigated.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Downarowicz J., Leśniok H.: Angielsko-polski słownik dla geodetów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
 2. Downarowicz J., Leśniok H.: Polsko-angielski słownik dla specjalistów z zakresu pomiarów geodezyjnych, map, planów i nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
 3. Downarowicz J., Leśniok H.: Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Wyd. 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 4. Downarowicz J., Leśniok H.: Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Wyd. 3. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 5. Gaździcki J.: Internetowey leksykon geomatyczny. 2004, [on-line:] http://www.ptip.org.pl/auto.php?page=Encyclopedia&enc=1 [access: 20 April 2015].
 6. Gaździcki J.: Leksykon geomatyczny - Lexicon of Geomatics. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej/Wieś Jutra, Warszawa 2002.
 7. Hycner R., Dobrowolska-Wesołowska M.: Geodesy, Surveying and Professional Ethics. Gall, Katowice 2008.
 8. Hycner R., Szortyka I.: Podręczny słownik geodezyjny angielsko-polski, polsko-angielski. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski 2005.
 9. Kwiatek E.: Contrastive Analysis of English and Polish Surveying Terminology. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle UK 2012.
 10. Sztompke W.: Słownik geodezyjny w 5 językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartografi cznych, Warszawa 1955.
 11. Tarp S.: Specialised lexicography: 20 years in slow motion. Iberica, vol. 24, 2012, pp. 117-128.
 12. Tatarczyk J.: Słownik geodezyjny polsko-angielsko-niemiecki. Wydawnictwa AGH, Kraków 1991.
 13. Tatarczyk J.: Słownik geodezyjny polsko-angielsko-niemiecki [CD]. Gall, Katowice 2005.
 14. Volk M., Graën J., Callegaro E.: Innovations in Parallel Corpus Search Tools. [in:] Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, 26 May 2014 - 31 May 2014, 2014, pp. 3172-3178, [on-line:] www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/504_Paper.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu