BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym
Performance ff the Fama-French Five Factor Model - the Case of the Polish Capital Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 71-83, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Model Famy i Frencha, Modele wyceny, Rynek kapitałowy
Fama-French model, Pricing models, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badań jest ocena możliwości wykorzystania na polskim rynku kapitałowym pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha, w którym czynnikami ryzyka są: czynnik rynkowy, wielkość, relacja wartości księgowej do rynkowej, rentowność operacyjna kapitału własnego i przyrost majątku spółki. Metodologia badania - Wykorzystano dwuetapową procedurę Famy-MacBetha. Zbudowano 16 portfeli (4 × 4) w przekrojach: wielkość-relacja wartości księgowej do rynkowej, wielkość-rentowność operacyjna, wielkość-przyrost majątku. W ocenie przydatności modelu wykorzystano test Gibbonsa-Rossa-Shankena. Wynik - Próba badawcza obejmowała wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2014. Testy nie wykazały istotności wektorów wyrazów wolnych. Oryginalność/wartość - Opracowanie zawiera wyniki badań empirycznych pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha dla polskiego rynku kapitałowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The study examines the performance and usefulness of the Fama-French five-factor model in explaining stock returns. The model was directed at capturing the size, value, profitability, and investment patterns in stock returns. Design/methodology/approach - The two-stage Fama-MacBeth procedure was applied in the empirical research. Sixteen portfolios (4 × 4) were formed for size and book-to-market, size and profitability, size and investment. The GRS statistic of Gibbons, Ross, and Shanken was used to test the model. Findings - The study covers the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland during 2000-2014. The tests did not prove the significance of statistics for intercepts. Originality/value - The study discusses the empirical results for the Fama-French five-factor model for the Polish capital market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barillas F., Shanken J.A. (2015). Comparing Asset Pricing Models. NBER Working Paper (21771): http://ssrn.com/ abstract=2700000.
 2. Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica, 57, 1121-1152.
 3. Chiah M., Chai D. Zhong A. (2015). A Better Model? An Empirical Investigation of the Fama-French Five-Factor Model in Australia. Financial Markets & Corporate Governance Conference, SSRN Working Paper: http://ssrn. com/abstract=2557841.
 4. Czapkiewicz A., Skalna I. (2010). The CAPM and the Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 57 (4), 128-141.
 5. Czapkiewicz, A., Skalna, I. (2011). Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie. Bank i Kredyt, 3, 61-80.
 6. Fabozzi F.J., Huang D., Wang J. (2016). What Difference Do New Factor Models Make in Portfolio Allocation? SSRN Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2752822.
 7. Fama E.F., MacBeth J. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy, 81, 607-636.
 8. Fama E.F., French K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, 427-465.
 9. Fama E.F., French K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
 10. Fama E.F., French K.R. (1996). Multifactor explanation of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55-84.
 11. Fama E.F., French K.R. (1998). Value versus growth: The international evidence. Journal of Finance, 53, 1975- 1999.
 12. Fama E.F., French K.R. (2014). A Five-Factor Asset Pricing Model. Fama-Miller Working Paper: http://ssrn.com/ abstract=2287202.
 13. Fama E.F., French K.R. (2015a). Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model. Fama-Miller Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2503174.
 14. Fama E.F., French K.R. (2015b). Choosing Factors. Fama-Miller Working Paper, Tuck School of Business Working Paper No. 2668236: http://ssrn.com/abstract=2668236.
 15. Fama E.F., French K.R. (2015c). International Tests of a Five-Factor Asset Pricing Model. Fama-Miller Working Paper; Tuck School of Business Working Paper No. 2622782: http://ssrn.com/abstract=2622782.
 16. Kowerski M. (2008). Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd Statystyczny, 55 (4), 131-148.
 17. Nichol E., Dowling M.M. (2014). Profitability and Investment Factors for UK Asset Pricing Models, Economics Letters, Forthcoming: http://ssrn.com/abstract=2511166.
 18. Sutrisno B., Ekaputra I.A. (2016), Empirical Tests of the Fama-French Five-Factor Asset Pricing Model in Indonesia and Singapore. SSRN Working Paper: http://ssrn.com/abstract=2781861.
 19. Urbański S. (2007). Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange. Przegląd Statystyczny, 54 (2), 94-121.
 20. Waszczuk A. (2013). The risk-based explanation of return patterns - Evidence from the Polish Stock Market. Emerging Markets Review, 15, 186-210.
 21. Zaremba A. (2014). Cross-Sectional Asset Pricing Models for the Polish Market. SSRN Working Paper: http://ssrn. com/abstract=2396884.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu