BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdka Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Pietraszewski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zmienność cen a wartość fundamentalna akcji
Stock Price Volatility and Fundamental Value
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 95-104, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Efektywność rynku, Ceny akcji, Wartość fundamentalna
Capital market, Market effectiveness, Shares prices, Fundamental value
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono problem nadmiernej zmienności cen akcji w odniesieniu do zmian ich wartości fundamentalnej, określonej jako wartość bieżąca wypłacanych przez spółkę dywidend. Wyniki badań nad tym zagadnieniem dla rynku amerykańskiego, zapoczątkowanych i spopularyzowanych przez Roberta Shillera, dostarczają silnych argumentów przeciwko hipotezie efektywności rynku kapitałowego, zgodnie z którą rynki dyskontują na bieżąco wszelkie nowe informacje mające wpływ na wartość fundamentalną aktywów. Podobne badania nie były dotąd prowadzone dla polskiego rynku akcji. Celem artykułu jest omówienie teoretycznych podstaw tych badań, kwestii metodologicznych oraz wyników uzyskanych przez Shillera, a także prezentacja wyników autorskich wstępnych badań dla rynku polskiego.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problem of excessive volatility of stock prices when compared with changes in their fundamental value, determined as the present value of dividends paid by the company. The results of research on this issue for the US market, initiated and popularized by Robert Shiller, provide strong arguments against the hypothesis of the efficiency of the capital market, according to which the prices discount immediately any new information affecting the fundamental value of assets. Similar studies have not been conducted so far for the Polish stock market. The aim of the article is to discuss the theoretical basis of this research, methodological issues, and the results obtained by Shiller, as well as the presentation of the preliminary research results for the Polish market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen K. (2013). Nobel prize-winning economists take disagreement to whole new level. Pobrano z: www.theguardian.com (10.12.2013).
 2. Breeden D.T. (1979). An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities. Journal of Financial Economics, 7 (2).
 3. Campbell J.Y., Shiller R.J. (1988). Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends. The Journal of Finance, 43 (3).
 4. Czerwonka M., Ostaszewski J., Rzeszutek M., Walczak M. (2014). W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse. W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki rozwoju. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 5. Grossman S.J., Shiller R.J. (1981). The Determinants of the Variability of Stock Market Prices. American Economic Review, 71.
 6. Lucas R.E. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, 46.
 7. Shiller R.J. (1979). The Volatility of Long-Term Interest Rates and Expectations Models of the Term Structure. Journal of Political Economy, 87.
 8. Shiller R.J. (1981). Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends? The American Economic Review, 71 (3).
 9. Shiller R.J. (1981). The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency. The Journal of Finance, 36 (2).
 10. Shiller R.J. (1989). Market Volatility. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 11. Shiller R.J. (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. The Journal of Economic Perspectives, 17 (1).
 12. Shiller R.J. (2005). Irrational Exuberance. Second Edition. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 13. Szyszka A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 14. West K.D. (1988). Bubbles, Fads and Stock Price Volatility Tests: A Partial Evaluation. The Journal of Finance, 43 (3).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu