BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosz-Nojszewska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Odbudowa gmachu doświadczalnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po II wojnie światowej
Reconstruction of the Research Building of the Warsaw School of Economics after the World War II
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 3, s. 109-126, bibliogr. 53 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zniszczenia wojenne w budownictwie miast
Higher education, War damages in the construction of cities
Note
streszcz., summ.
Company
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warsaw School of Economics
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie procesu odbudowy po II wojnie światowej najstarszego budynku kampusu SGH - pawilonu doświadczalnego, obecnie nazywanego Budynkiem A. W wyniku działań wojennych był on najbardziej zniszczonym obiektem na terenie kampusu; na początku listopada 1944 r., już po zakończeniu powstania warszawskiego został podpalony przez wojska niemieckie. Podstawę źródłową tekstu stanowią materiały archiwalne, zebrane w czasie kwerendy w Archiwum m.st. Warszawy oraz Archiwum Szkoły Głównej Handlowej. Na potrzeby badań nad tym zagadnieniem szczególnie cenne okazały się dokumenty Biura Odbudowy Stolicy, dostarczające wielu faktów nieznanych wcześniej w literaturze naukowej. W mniejszym zakresie wykorzystano literaturę wspomnieniową oraz prasę z drugiej połowy lat 40. XX w. (fragment tekstu)

In 2008 the Campus of the Warsaw School of Economics (SGH) was entered into the register of monuments. The Research Pavilion, so called Building A, is the oldest of the campus buildings. It was constructed between WWI and WWII according to the design of Jan Koszczyc-Witkiewicz, one of the most renowned contemporary architects. During WWII, immediately after the end of the Warsaw Uprising, the Germans burnt down this building despite the signed capitulation agreement guaranteeing the protection of Polish national heritage monuments. The building accommodated at that time the archives of Polish pre-war state institutions, which were completely destroyed. The building was reconstructed after the WWII as a results of the efforts of the university authorities and personal involvement of Professor Stanisław Skrzywan. The paper presents the process of reconstruction of the listed building based on archive sources - the Archives of the capital city of Warsaw (the archives of the Capital Reconstruction Bureau)and SGH Archives (the minutes from meetings of the SGH Senate), the memoires and contemporary press.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Biuro Odbudowy Stolicy (nr zespołu: 25).
 2. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Warszawska Dyrekcja Odbudowy (numer zespołu: 26).
 3. Archiwum SGH, Protokoły posiedzeń Senatu nr 293-370 (28 III 1945-30 VIII 1949).
 4. Buczek S., Politechnika, "Stolica" 1947, nr 10, s. 5.
 5. Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Handlowej - Szkoły Głównej Handlowej w latach 1915-1939, "Monografie i Opracowania" nr 388, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
 6. Dziesięciolecie Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej 1945-1955, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1956.
 7. Dziesięć lat Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej, red. H. Śmigielski, PWN, Warszawa 1955.
 8. Encyklopedia Warszawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 9. Górski J., Warszawa w latach 1944-1949. Odbudowa, PWN, Warszawa 1988.
 10. Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 1906-2006, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 11. Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 12. Hryniewiecki J., Szczegółowy plan zabudowy Mokotowa, "Stolica" 1947, nr 9, s. 4.
 13. Jarosz-Nojszewska A., Powojenne losy kampusu, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 115-134.
 14. Jarosz-Nojszewska A., Powstanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jej kampusu, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 49-60.
 15. Jarosz-Nojszewska A., Wyższa Szkoła Handlowa 1915-1933, w: Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 1906-2006, red. W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 43-64.
 16. Kaliński J., Szkoła Główna Handlowa 1906-1996 (Wykład wygłoszony 17 kwietnia 1996 r.), w: Z obchodów 90-lecia Szkoły Głównej Handlowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.
 17. Kostrowicka I., Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, w: Nauka i szkolnictwo wyższe w Warszawie, PWN, Warszawa 1987, s. 416-431.
 18. Koźmiński L., Sytuacja po zakończeniu wojny, w: Szkoła Główna Handlowa w latach 1939- 1945, red. J. Nowicki, "Monografie i Opracowania" nr 187, Wydawnictwa Uczelniana SGPiS, Warszawa 1986.
 19. Koźmiński A., Wspomnienia absolwentów uczelni, "Bank i Kredyt" 2006, nr 5-6.
 20. Królikowski L., Ostrowski M., Rozwój przestrzenny Warszawy, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 2009.
 21. Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984.
 22. Kto odbudowuje Warszawę, "Stolica" 1947, nr 34, s. 6-7.
 23. Landau Z., Stanisław Skrzywan (1902-1971), w: Poczet wybitnych profesorów SGH-SGPiS, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1986.
 24. Leszczyński S., Michał Kaczorowski 27 IX 1897-15 III 1975, "Kronika Warszawy" 1975, nr 4, s. 125-127.
 25. Leśniakowska M., Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w jego czasach, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998.
 26. M. K., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Stolica" 1947, nr 44, s. 4, 8.
 27. Macieja J., Wrzosek S., Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, w: Dzieje Mokotowa, PWN, Warszawa 1972, s. 421-433.
 28. Mężyński A., Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010.
 29. Michał Kaczorowski, "Polityka" 1980, nr 9, s. 5.
 30. Ministerstwo Przemysłu i Handlu w al. Niepodległości, "Stolica" 1947, nr 22, s. 2.
 31. Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 32. Mróz W., Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Handlowej - Szkoły Głównej Handlowej w latach 1915-1939, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
 33. Paprotny M., Jan Koszczyc-Witkiewicz - twórca gmachów SGH, "Mówią wieki" 2006, nr 4, s. 29-31.
 34. Pierwsi powojenni. Wspomnienia pierwszych powojennych studentów Wydziału Rolniczego SGGW, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2002.
 35. Politechnika Warszawska 1915-1965, PWN, Warszawa 1965.
 36. Politechnika Warszawska w ćwierćwieczu Polski Ludowej, PWN, Warszawa 1970.
 37. Pot., Reporterska włóczęga. Aleja Niepodległości, "Stolica" 1947, nr 35, s. 4.
 38. Poznańska B., Prof. dr Michał Kaczorowski, "Stolica" 1975, nr 14, s.11.
 39. Sadowski W., Ze wspomnień rektorów, "Bank i Kredyt" 2006, nr 5-6.
 40. Sikorska M., Biuro Odbudowy Stolicy - organizacja, zadania, pracownicy, w: Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Warszawa 2012, s. 9-14.
 41. Skrzywan S., Nasze gmachy, "Gazeta Młodego Ekonomisty" 1956, nr 2, s. 3.
 42. Skrzywan S., Opowiada jeden z profesorów, "Świat'' 1966, nr 42, s. 11.
 43. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Polsce Ludowej 1945-1956, red. W. Herman, w: Księga pamiątkowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1906- 1956, t. 1, PWRiL, Warszawa 1958.
 44. Szkoła Główna Handlowa w latach 1939-1945, red. J. Nowicki, "Monografie i Opracowania" nr 187, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1986.
 45. Tanewski P., Wokół SGH: domy, ludzie, zdarzenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 46. Tanewski P., Wokół SGH: domy, ludzie, zdarzenia, t. 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 47. Ulica Rakowiecka kończy swoją odbudowę, "Stolica" 1947, nr 21, s. 2.
 48. Warszawa wielkomiejska. Plac Unii i okolice, EKBIN Studio PR Ewa Kielak, Warszawa 2013.
 49. Warszawska Szkoła Architektury. 50-lecie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa 1967.
 50. Witkiewicz-Koszczyc J., Sprawozdanie z budowy gmachu doświadczalnego Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, WSH, Warszawa 1927.
 51. Wysocki W., Archiwum Akt Nowych w Warszawie 1930-1946. Dzieje i działalność, "Teki Archiwalne" 2004, t. 8, s. 19-28.
 52. Wyższa Szkoła Handlowa, Szkoła Główna Handlowa, Miejska Szkoła Handlowa 1906-1945, "Monografie i Opracowania" nr 134, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1984.
 53. Historia Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 1906-1978, oprac. J. Skiwska, maszynopis, Biblioteka SGH, Warszawa 1979.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu