BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oniszczuk Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kilka uwag o warunkach pokoju. Myśl o człowieczeństwie
Some remarks on the conditions of peace. Reflections on humanity
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 3, s. 127-152, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Terror, Pomoc humanitarna, Edukacja na rzecz pokoju
Terror, Humanitarian aid, Education for peace
Note
streszcz., summ.
Abstract
Refleksja nad pokojem zwykle zwraca uwagę na wartość pokoju, ale też na sprawę wojny sprawiedliwej jako narzędzia pokoju, na konieczność głoszenia pokoju, kształtowanie propokojowej świadomości ludzi, na alternatywę pokój - zagłada itd. Mówienie o pokoju to zwłaszcza (czy między innymi) pytania o jego warunki. Po I wojnie światowej, a przed II w 1932 r. Albert Einstein zwrócił się do Zygmunta Freuda z kwestią "Niech mi Pan powie, co popycha człowieka do wojny?". I dalej próbował dociekać możliwości pokierowania ewolucją psychiki człowieka, aby ten "stał się bardziej odporny na psychozę nienawiści i zniszczenia". W odpowiedzi Freud zwrócił uwagę na dwa czynniki, które jego zdaniem w najbliższej przyszłości miałyby oddziaływać na zakończenie wojen, a mianowicie "cywilizowana postawa i uzasadniona obawa przed skutkami przyszłej wojny". Freud nie dożył II wojny światowej, ale jej zbrodnie sprawiły, że Einstein uznał sens nawoływania do pacyfizmu. W 1955 r. w jego ostatnim apelu do ludzi o przetrwanie prosił: "Ponad wszystko pamiętajcie o swoim człowieczeństwie, zapomnijcie o wszystkim innym". (fragment tekstu)

Although the terrorist-war experience of the years since 2001 lead to conclusions that the last years negatively affected world peace, the Paris terror attacks of 2015 transformed peace into bad peace. Global terrorism is a form of expression of some form of evil, but not its explanation. The first victim of terror, as of war, is truth. The absolute power is in the hand of all justifying lie which is also influencing the absurd "shame of condemnation" of war in itself. That lie also permits the democracies to ignore the reflections on war. What is the role of the people who try to approach the world of violence with reflection? Intellectuals are expected to provide answers; the main function of thinking is bringing up the stories with the aim, according to the writer Terziani, of sharing wisdom and re-establishing the conscious. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banhabib S., On the Philosophical Foundation of Cosmopolitan Norms, w: Law and Legal Cultures in the 21st Century. Diversity and Unity, Plenary Lectures, red. T. Gizbert-Studnicki, J. Stelmach, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 2. Bauman Z. w: Wszystko co stałe, wyparowało, w: Idee z pierwszej ręki, antologia najważniejszych tekstów "Europy" - sobotniego dodatku do "Dziennika", Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 3. Bosacki M., Obama mówił jak posłodzony Bush, "Gazeta Wyborcza", 12-13.12.2009.
 4. Gajda J., Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.
 5. Gillert P., Pokój według Obamy, "Rzeczpospolita" 2009.
 6. Hartman J., Albo etyka, albo ruina, "Gazeta Wyborcza", 3-4.10.2015.
 7. Kant I., O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny, tłum. M. Żelazny, Comer, Toruń 1995.
 8. Krickovic A. w rozmowie: Niedźwiedziowi wolno więcej, "Gazeta Wyborcza", 18-19.07.2015.
 9. Król M., Tylko bez negacji proszę, "Gazeta Wyborcza", 31.10-1.11.2015.
 10. Kuźmicz K., Pokój z punktu widzenia filozoficznoprawnego, w: Pokój i demokracja, red. M. Szyszkowska, TCHU Dom Wydawniczy, Warszawa 2009.
 11. Leszczyński A., Młoda Polska prawicowa, "Gazeta Wyborcza", 14-15.11.2015.
 12. Łętowska E. w rozmowie: No i mamy pasztet!, "Gazeta Wyborcza", 31.10-1.11.2015.
 13. Murray O., Narodziny Grecji, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 14. Obirek S. w rozmowie: Nie jest przesadą mówienie o iranizacji Polski, "Gazeta Wyborcza", 18-19.07.2015.
 15. Oniszczuk J., Budowanie nowoczesnej polis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 16. Oniszczuk J., Filozo#a i teoria prawa, wyd. 2, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 17. Pacewicz P., Jak być Żydem w Polsce, "Gazeta Wyborcza", 14-15.11.2015.
 18. Pamuk O. w rozmowie: Turcy, którzy nie lubią kobiet, "Gazeta Wyborcza", 14-15.11.2015.
 19. Rae G., Obrona solidarności, "Dziennik Gazeta Prawna", 24-26.07.2015.
 20. Rawls J., Prawo ludów, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 21. Sorman G., Wybory 2008 nie zmienią Ameryki, "Europa", dod. do "Dziennika", 29.12.2007.
 22. Szczerek Z., Oskarżam, "Gazeta Wyborcza", 31.10-1.11.2015.
 23. Szyszkowska M., Etyka, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2010.
 24. Szyszkowska M., Odcienie codzienności, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2009.
 25. Terzani T., Listy przeciwko wojnie, przeł. J. Wachowiak-Finlaison, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2012.
 26. Tokarska-Bakir J., Chciał oduczyć nas przemocy, "Gazeta Wyborcza", 14-15.11.2015.
 27. Zarzycka-Bérard E., Potel J.-Y., Maspero, przyjaciel wolności, "Gazeta Wyborcza", 14-15.11.2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu