BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jewartowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kałdoński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wygładzanie zysków w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Income Smoothing in Family Firms Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 155-169, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Stopa zysku, Struktura własnościowa przedsiębiorstw
Family-owned business, Profit rate, Ownership structure of enterprises
Note
streszcz., summ., Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki(nr 2014/13/B/HS4/01556).
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o zróżnicowaniu firm rodzinnych i nierodzinnych notowanych na GPW w Warszawie w zakresie skali wygładzania zysków. Metodologia badania - Zależności pomiędzy skalą wygładzania zysków a zmiennymi odnoszącymi się do struktury własności badane były przy wykorzystaniu regresji wielorakiej. Do pomiaru skali wygładzania zysków wykorzystane zostały miary typu EM1 i EM2. Wynik - Przeprowadzone badania wskazują, że firmy rodzinne charakteryzują się mniejszą skalą wygładzania zysków w porównaniu ze spółkami nierodzinnymi, co można tłumaczyć zarówno na gruncie teorii agencji, jak również tzw. teorii "stewarda". Oryginalność/wartość - Artykuł wypełnia lukę badawczą w zakresie zależności pomiędzy strukturą własności a skalą wygładzania zysków w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper investigates whether family firms listed on WSE differ from non-family firms in terms of income smoothing. Design/methodology/approach - Multivariate regression analysis was applied to investigate relations between income smoothing and ownership structure of listed companies. We use two different proxies capturing a range of income smoothing: EM1 and EM2. Findings - Our research indicates that income smoothing is less likely among family firms which might be explained by both: agency theory and "stewardship" theory. Originality/value - Our paper ads to the literature on determinants of earnings management. To our knowledge it is the first study of relations between income smoothing and ownership structure of companies listed on WSE.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2011). Earnings Management in Polish Companies. Comparative Economic Research, 14 (3), 137-150.
 2. Carlson S.J., Bathala C. (1997). Ownership differences and firms' income smoothing behavior. Journal of Business Finance and Accounting, 24, 179-196.
 3. Dechow P., Ge W., Schrand C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3), 344-401.
 4. Gopalan R., Jayaraman S. (2012). Private Control Benefits and Earnings Management: Evidence from Insider Controlled Firms. Journal of Accounting Research, 50 (1), 117-157.
 5. Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (1), 3-73.
 6. Healy P.M., Wahlen J.M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13 (4), 365-383.
 7. Jewartowski T., Kałdoński M. (2014). Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających w firmach rodzinnych notowanych na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76 (1), 211-224.
 8. Jewartowski T., Kałdoński M. (2015). Family Control and Debt When Dual-Class Shares Are Restricted: The Case of Poland. Emerging Markets Finance and Trade, 51 (1), 174-187.
 9. Kałdoński M. (2014). Transparentność firm rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 10. Le Breton-Miller I., Miller D. (2009). Agency vs. stewardship in public family firms: A social embeddedness reconciliation. Entrepreneurship Theory and Practice, 33, 1169-1191.
 11. Leuz C., Nanda D., Wysocki P.D. (2003). Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison. Journal of Financial Economics, 69 (3), 505-527.
 12. Lizińska J. (2015). Zarządzanie zyskami w okresie okołokryzysowym przez spółki dokonujące kolejnej emisji akcji na rynkach wschodzących. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 85. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74 (1).
 13. Piosik A. (2013). Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań. W: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Piosik A. (2013). Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne. W: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
 15. Piosik A., Strojek-Flus M. (2013). Procesy kształtowania wyników bilansowych. W: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Prencipe A., Bar-Yosef S., Mazzola P., Pozza L. (2011). Income Smoothing in Family-Controlled Companies: Evidence from Italy. Corporate Governance: An International Review, 19 (6), 529-546.
 17. Ronen J., Yaari V. (2008). Earnings Management. Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. Springer.
 18. Wang D. (2006). Founding Family Ownership and Earnings Quality. Journal of Accounting Research, 44 (3), 619- 656.
 19. Wójtowicz G. (2010). Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu