BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawa Sławomir (Uniwersytet Gdański, doktorant), Ostrowska Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Title
Analiza zdarzeń i jej zastosowanie w finansach behawioralnych
Event Study and Application in Behavioral Finance
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 191-200, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Analiza zdarzeń, Finanse behawioralne, Indeks giełdowy, Inwestycje alternatywne
Event study, Behavioural finance, Stock market indexes, Alternative investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja metody analizy zdarzeń i jej zastosowanie w kontekście badania oddziaływań wydarzeń nadzwyczajnych na reakcje inwestorów na rynku inwestycji klasycznych i alternatywnych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the methods of analysis of events and its application in the context of examining the impact of extraordinary events on the reactions of investors in the investment market of classic and alternative.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barber B.M., Lyon J.D. (1997). Detecting long-run abnormal stock returns. The empirical power and specification of test statistics. Journal of Financial Economics, 43.
  2. Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. Internantional Review, 10.
  3. Gurgul J. (2012). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Howells P., Bain K. (1999). Money, Banking and Finance. London: Longman.
  5. Kean T.H., Hamilton L. (2004). Final Report of the National Commision on Terrorist Attacks Upon the United States. The 9/11 Commision Report. W.W. Norton & Company.
  6. Sudarsanam S. (1998). Fuzje i przejęcia. Warszawa: WIG-Press.
  7. Sudarsanam S. (2003). Creating value from mergers and acquisitions. The challenges. Prentice Hall.
  8. www.diamonds.net/Subscribe/Default.aspx (30.08.2015).
  9. www.gpw.pl. Podstawowe algorytmy indeksów giełdowych. Stan na 25.11.2013 r. (18.03.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu