BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
IPO Firms' Earnings Quality in Poland Around the Crisis
Jakość zysków spółek debiutujących na gpw w okresie okołokryzysowym
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 201-212, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Pierwsza oferta publiczna, Rynki wschodzące, Zysk
Capital market, Initial Public Offering (IPO), Emerging markets, Profit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek debiutujących w Polsce zaobserwować można było działania polegające na zarządzaniu zyskami w okresach okołoemisyjnych w latach przed i po kryzysie. Metodologia badania - Badania prowadzono dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji (IPO) w okresie przed kryzysem (2002-2006) i po szczycie kryzysu finansowego (2009-2013). Za miernik jakości zysków przyjęto poziom ponadnormalnych przesunięć międzyokresowych (discretionary accruals). W tym celu wykorzystany został model DeAngelo i zmodyfikowany model Jones w wersji międzysektorowej. Wynik - W roku wejścia na giełdę zaobserwowano dodatni, relatywnie wysoki poziom ponadnormalnych korekt międzyokresowych dla debiutujących spółek, któremutowarzyszył negatywny ich poziom w kolejnych latach. Takie wyniki mogą świadczyć o osłabieniu jakości zysków w związku ze zjawiskiem manipulowania zyskami w okresach okołoemisyjnych. Oryginalność/wartość - Badaniami objęto Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, dla którego to rynku jakość zysków dla firm dokonujących IPO nie była dotychczas przedmiotem badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The study examines the properties of discretionary accruals for Polish companies around initial public offerings (IPOs) in the pre- and post-crisis years. Design/methodology/approach - The sub-samples covered IPO firms going public before the crisis (2002-2006) and after the height of the crisis (2009-2013). Discretionary accruals as proxies for earnings quality were estimated according to the DeAngelo model and the modified Jones model in the cross-sectional version. Findings - IPO firms have positive, relatively high issue-year abnormal accruals followed by negative abnormal accruals in subsequent years. The results suggest that IPO firms engage in more aggressive incomeincreasing earnings management. Originality/value -The study covers IPOs on the Warsaw Stock Exchange in Poland. The earnings quality of Polish IPOs around this issue has not been examined so far.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ball R., Shivakumar L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39, 83-128.
 2. Ball R., Shivakumar L. (2008). Earnings quality at initial public offerings. Journal of Accounting and Economics, 45 (2), 324-349.
 3. Basu S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24 (1), 3-37.
 4. Bernard V.L., Thomas J.K. (1989). Post-earnings-announcement drift: delayed price response or risk premium? Journal of Accounting Research, 1-36.
 5. Burgstahler D., Dichev I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of Accounting and Economics, 24 (1), 99-126.
 6. Chan K., Chan L.K., Jegadeesh N., Lakonishok J. (2001). Earnings quality and stock returns. National Bureau of Economic Research (No. w8308).
 7. DeAngelo L.E. (1986). Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders. Accounting Review, 400-420.
 8. Dechow P., Ge W., Schrand C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50 (2), 344-401.
 9. Dechow P.M., Schrand C.M. (2004). Earnings quality. Research Foundation of CFA Institute, USA.
 10. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995). Detecting earnings management. Accounting Review, 193-225.
 11. DeFond M.L., Jiambalvo J. (1994). Debt covenant violation and manipulation of accruals. Journal of Accounting and Economics, 17 (1), 145-176.
 12. DuCharme L.L., Malatesta P.H., Sefcik S.E. (2001). Earnings management: IPO valuation and subsequent performance. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 16 (4), 369-396.
 13. Francis J., Schipper K., Vincent L. (2002). Expanded disclosures and the increased usefulness of earnings announcements. Accounting Review, 77 (3), 515-546.
 14. Gajdka J. (2012). Kształtowanie zysków w przedsiębiorstwach w kontekście kryzysu finansowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 51, 303-311.
 15. Healy P.M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. Journal of Accounting and Economics, 7 (1), 85-107.
 16. Healy P.M., Wahlen J.M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13 (4), 365-383.
 17. Hotchkiss E.S., Strickland D. (2003). Does shareholder composition matter? Evidence from the market reaction to corporate earnings announcements. Journal of Finance, 58 (4), 1469-1498.
 18. Jones J.J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 193- 228.
 19. Kirkpatrick G. (2009). The corporate governance lessons from the financial crisis. OECD Journal: Financial Market Trends, 1, 61-87.
 20. Ronen J., Yaari V. (2008). Earnings management. Springer US.
 21. Sloan R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? Accounting Review, 71 (3), 289-315.
 22. Subramanyam K.R. (1996). The pricing of discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics, 22 (1), 249-281.
 23. Teoh S., Welch I., Wong T. (1998). Earnings management and the subsequent market performance of initial public offerings. Journal of Finance, 53, 1935-1974.
 24. Tucker J.W., Zarowin P.A. (2006). Does income smoothing improve earnings informativeness? Accounting Review, 81 (1), 251-270.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu