BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie czynnikami wpływającymi na poziom wyniku finansowego podstawowej działalności operacyjnej biur podróży na przykładzie Rainbow Tour SA
Factors Affecting the Level of the Financial Result from the Main Operations of Travel Agents on the Example of the Joint Stock Company Rainbow Tours
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 213-225, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Turystyka, Wynik finansowy, Koszty, Przedsiębiorstwo turystyczne
Risk management, Risk, Tourism, Financial performance, Costs, Tourist enterprises
Note
streszcz., summ.
Company
Rainbow Tours SA
Abstract
Turystyka, szczególnie ta zagraniczna, to branża, która obarczona jest dużym ryzykiem. Największym problemem firm działających w branży turystycznej jest zmienność kursu walut oraz klasyczne ryzyko rynkowe. Pamiętać należy również o ryzyku związanym z sytuacją geopolityczną (strajki, zamieszki, katastrofy). Efekt splotu wielu czynników negatywnie wpływających na wielkość sprzedaży i sama specyfika rozliczeniowa biur podróży powoduje, że wiele z nich rozlicza się po zakończonym sezonie, płacąc z zaliczek od klientów rezerwujących wczasy na następny sezon.(abstrakt oryginalny)

Tourism, particularly the foreign one, it's the industry that is fraught with risk. The biggest problem faced by travel agents is the volatility of the exchange rates and the classic market risk. Also it is compulsory to take into account risks from the geopolitical situation, strikes, riots, disasters. Weave effect of many factors affecting negatively the sales volume and specificity of settlements of travel agents, makes many of them to finance closed season by advances from customers booking holidays for the next one.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barabel M. (1999). Activitesguotidiennes, coractivistignes et performances des PDG des grandesentreprices. Thèse de doctorat de Sciences de Gestion, Université Paris Dauphine. Paris.
  2. Dornier R. (2012). Perceived Performance in the French Tour Operator Industry. International Business Research, 1.
  3. Kotha K., Nair A. (1995). Strategy and Environment as determinants of performance. Strategic Management Journal,16.
  4. Rapacz A. (2013) Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  5. Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2010.
  6. Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2011.
  7. Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2012.
  8. Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2013.
  9. Sprawozdanie finansowe grupy Rainbow Tours 2014.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu