BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Elżbieta (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych
The Application of the Principle Components Method to the Financial Markets Integration Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 227-236, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Międzynarodowe rynki finansowe, Integracja finansowa, Kryzys finansowy
International financial markets, Financial integration, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem pracy jest prezentacja wyników zastosowania analizy głównych składowych do badania stopnia integracji europejskich rynków finansowych i rynku amerykańskiego z uwzględnieniem okresu ostatniego globalnego kryzysu finansowego. Metodologia badania - Zastosowano metodę wyodrębniania pierwszej głównej składowej jako wskaźnika integracji rynków giełdowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu z głównych indeksów giełdowych największych rynków europejskich, rynków wschodzących Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz rynku amerykańskiego. Wynik - Uzyskane wyniki wskazują na przydatność metody głównych składowych w analizie integracji rynków finansowych. Wskaźnik integracji pozwala ocenić poziom integracji między rynkami oraz obserwować jego zmiany w okresach spadków i wzrostów na rynkach kapitałowych. Oryginalność/wartość - Analiza głównych składowych jest rzadko stosowaną metodą badania integracji rynków finansowych. Zgodnie z wiedzą autorki wskaźnik integracji omawianych w pracy grup rynków nie był jak dotąd wyznaczany.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to present results of the use of the principal component analysis to examine the degree of the European and American financial markets integration considering the global financial crisis 2007-2009. Design/methodology/approach - We have extracted the first principal component as index of financial integration. We used the monthly logarithmic returns of the major indexes of the largest European markets, the Central and Eastern European emerging markets and the American market in the period March 2003-February 2016. Findings - Our results show the usefulness of the principal components method to the analysis of the financial market integration. The index of integration allows to assess the level of market integration and observe its changes during the bear and bull market. Originality/value - The number of papers using the principal components to measure financial integration is limited. To the best of author's knowledge, index of financial integration in proposed markets group has not been measured.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bekaert G., Harvey C.R., Ng A. (2005). Market integration and contagion. Journal of Business, 78 (1), 39-69.
 2. Bekaert G., Ehrmann M., Fratzscher M., Mehl A. (2014). The global crisis and equity market contagion. Working Paper DIW Berlin, 1352.
 3. Bordo M.D., Murshid A.P. (2006). Globalization and Changing Patterns in the International Transmission in Financial Markets. Journal of International Money and Finance, 25, 655-674.
 4. Briere M., Chapelle A., Szafarz A. (2012). No contagion, only globalization and flight to quality. Journal of International Money and Finance, 31 (6), 1729-1744.
 5. Dalkir M. (2009). Revisiting stock market index correlations. Finance Research Letters, 6 (1), 23-33.
 6. Donadelli M., Paradiso A. (2014). Is there heterogeneity in financial integration dynamics? Evidence from country and industry emerging market equity indexes. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 32, 184-218.
 7. Gagnon J.E., Unferth M.D. (1995). Is There a World Interest Rate? Journal of International Money and Finance, 14, 846-855.
 8. Goetzmann W.N., Li L., Rouwenhorst K.G. (2005). Long-term global market correlation Journal of Business, 78 (1), 1-38.
 9. Jennrich R.I. (1970). An asymptotic chi-square test for the equality of two correlation matrices. Journal of the American Statistical Association, 65 (330), 904-912.
 10. Jolliffe I.T. (2002). Principal component analysis series. Springer Series in Statistics. 2nd ed. New York: Springer.
 11. Larntz K., Perlman M.D. (1985). A simple test for the equality of correlation matrices. Technical Report No. 63. Department of Statistics, University of Washington.
 12. Longin F., Solnik B. (1995). Is the correlation in international equity returns constant: 1960-1990? Journal of International Money and Finance, 14 (1), 3-26.
 13. Majewska E. (2015). Testy integracji rynków giełdowych w okresie kryzysu a częstotliwość danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 115-125.
 14. Mauro P., Sussman N., Yafeh Y. (2002). Emerging market spreads: then versus now. Quarterly Journal of Economics, 117, 695-733.
 15. Merler S., Pisani-Ferry J. (2012). Sudden stops in the euro area. Breugel Policy Contribution, 06, 1-16.
 16. Nellis J.G. (1982). A Principal Components Analysis of International Financial Integration Under Fixed and Floating Exchange Rate Regimes. Applied Economics, 14, 339-354.
 17. Olbryś J., Majewska E. (2014). Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699-710.
 18. Olbrys J., Majewska E. (2014). Quantitative identification of crisis periods on the CEE stock markets: the influence of the 2007 U.S. subprime crisis. Procedia Economics and Finance, 14, 461-470.
 19. Olbrys J., Majewska E. (2014). Quantitative identification of crisis periods on the major European stock markets. Pensee Journal, 76 (1), 254-260.
 20. Olbrys J., Majewska E. (2014). The 2007-2009 financial crisis on emerging markets: quantitative identification of crisis in continent-based regions. Chinese Business Review, 13 (7), 411-426.
 21. Olbrys J., Majewska E. (2015). Bear market periods during the 2007-2009 financial crisis: direct evidence from the Visegrad countries. Acta Oeconomica, 65 (4), 547-565.
 22. Olbrys J., Majewska E. (2015). Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis. Folia Oeconomica Stetinensia, 15 (1), 101-113.
 23. Pagan A.R., Sossounov K.A. (2003). A simple framework for analyzing bull and bear markets. Journal of Applied Econometrics, 18 (1), 23-46.
 24. Quinn D.P., Voth H.-J. (2008). A century of global equity market correlations. American Economic Review, 98, 535-540.
 25. Volosovych V. (2011). Measuring financial market integration over the long run: is there a U-shape? Journal of International Money and Finance, 30, 1535-1561.
 26. Volosovych V. (2013). Learning about financial market integration from principal components analysis. CESifo Economic Studies, 59 (2), 360-391.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu