BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Jakość sprawozdań finansowych i struktura zapadalności długu a efektywność inwestycji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 249-259, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Efektywność inwestycji, Sprawozdanie finansowe, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe
Efficiency of investment, Financial statements, Company indebtedness, Stock market companies
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem artykułu było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ramach badania została przeprowadzona analiza regresji, obejmująca 167 spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem danych finansowych z lat 2007-2014. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji realizowanych przez spółki publiczne.(abstrakt oryginalny)

The article investigates whether there is a relationship between financial reporting quality, maturity of debt and investment efficiency in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Panel regression was conducted including 167 companies in 2007-2014. The results indicate that it is a link between financial reporting quality, maturity of debt and investment efficiency.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acocella N. (2002). Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Barnea A., Haugen R., Senbet L. (1980). A rationale for debt maturity structure and call provisions in the agency theoretic framework. Journal of Finance, 35 (5), 1223-1234.
 3. Biddle G., Hilary G., Verdi R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2), 112-131.
 4. Chen F., Hope O., Li Q., Wang X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86 (4), 1255-1288.
 5. Dechow P., Dichev I. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, 35-59.
 6. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70 (2), 193-225.
 7. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firm subject to enforcement action by the SEC. Contemporary Accounting Research, 12 (1), 1-36.
 8. Jensen M., Meckling W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (3), 305-360.
 9. Kasznik R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of Accounting Research, 37 (1), 57-81.
 10. Kubiak J. (2013). Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce (s. 217-224). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 11. Linck J.S., Netter J., Shu T. (2013). Can managers use discretionary accruals to ease financial constraints? Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment. The Accounting Review, 88 (6), 2117-2143.
 12. McNichols M., Stubben S. (2008). Does earnings management affect firms investment decisions? The Accounting Review, 83 (6), 1571-1603.
 13. Myers S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5 (2), 147-175.
 14. Ortiz-Molina H., Penas M.F. (2008). Lending to small businesses: the role of the loan maturity in addressing information problems. Small Business Economics, 30 (4), 361-383.
 15. Waśniewski K. (2011). Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji - dylematy racjonalności. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 16. Wójtowicz P. (2010). Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 17. Zawadzka D. (2009). Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce - analiza porównawcza według sekcji PKD. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 76, 85-93.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu