BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Preś-Perepeczo Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiana zarządzającego a wyniki finansowe spółki - przegląd wybranych badań
Managerial Change and Company Operating Performance - the Review of Research Results
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 261-270, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wynik finansowy, Spółki giełdowe, Kadra kierownicza, Sukcesja
Financial performance, Stock market companies, Managerial staff, Succession
Note
streszcz., summ., Badanie finansowane ze środków NCN: Wartość rynkowa i wyniki finansowe przedsiębiorstwa a sukcesja stanowiska prezesa, nr umowy: 2014/15/B/HS4/04355, kierownik dr hab. Katarzyna Byrka-Kita prof. US
Abstract
Cel - Celem artykuł był przegląd badań dotyczących zależności pomiędzy zmianą na stanowisku CEO/prezesa a wynikami finansowymi spółek. Metodologia badania - W artykule przeprowadzono studium literatury zaobserwowanych wyników zależność sukcesji CEO i kondycji finansowej przed i po powołaniu na stanowisko na podstawie wybranych prac empirycznych na rynkach rozwiniętych. Wynik - Wyniki przeprowadzonego studium literatury wskazują, że zamiana na stanowisku CEO jest poprzedzona spadkiem wyników finansowych. Po sukcesji CEO następuje poprawa kondycji finansowej, szczególnie, kiedy miała ona charakter wymuszony. Zewnętrzny CEO sprawniej zarządza spółką niż wewnętrzny. Rezultaty badań, co do powiązań płci z wynikami finansowymi nie są jednoznaczne. Oryginalność/wartość - Na polskim rynku kapitałowym jest luka badawcza w zakresie analizy zdarzenia, jakim jest zmiana na stanowisku zarządzającego zarówno w podejściu rynkowym, jak i księgowym. Przegląd obserwacji na rynkach rozwiniętych jest podstawą do aplikacji i poszukiwań podobnych zależności wśród polskich spółek publicznych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article was to review research results of the relation between CEO succession and firm performance. Design/methodology/approach - The literature study related to the CEO succession and operating performance before and after the event in developed markets was performed. Findings - Results of literature study in the developed markets indicate that an decrease in operating performance is observed before the CEO change. The CEO succession is followed by an increase in operating performance, especially in the case of forced changes. An external CEO operates more effectively in comparison to an internal one. Research result how the gender of CEO could impact company performance are not clear. Originality/value - There is a literature gap addressing CEO changes and operating as well market performance in the Polish capital market. The literature review and observations made in developed markets are the basis for the application and exploration of similar correlations among the Polish public companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kaiser R.B., Hogan R., Craig S.B. (2008). Leadership and the fate of organizations. The American Psychologist, 63, 96-110.
 2. Davidson III W.N., Tong S., Worrell D.L., Rowe W. (2006). Ignoring rules of succession: How the board reacts to CEO illness announcements. Journal of Business Strategies, 23 (2).
 3. Campbell K., Vera A.M. (2010). Female board appointments and firm valuation: short and long-term effects. Journal of Management & Governance, 14 (1), 37-59.
 4. Gangloff K.A., Connelly B.L., Shook C.L. (2014). Of Scapegoats and Signals Investor Reactions to CEO Succession in the Aftermath of Wrongdoing. Journal of Management. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1177/0149206313515521 (25.02.2016).
 5. Gurgul H., Majdosz P. (2007). Stock price and resignation of members of the board: The case of the Warsaw Stock Exchange. Managing Global Transitions, 5 (2), 179-192.
 6. Bohdanowicz L. (2010). Wpływ liczebności rad nadzorczych i zarządów spółek publicznych na wyniki spółek. Master of Business Administration, 3, 18-30.
 7. Denis D.J., Denis D.K. (1995). Performance Changes Following Top Management Dismissals. The Journal of Finance, 1 (4), 1029-1057.
 8. Huson M.R., Malatesta P.H., Parrino R. (2004). Managerial succession and firm performance. Journal of Financial Economics, 74, 237-257.
 9. Smith N., Smith V., Verner M. (2006). Do women in top management affect firm performance? A panel study of 2,500 Danish firms. International Journal of Productivity and Performance Management, 55, 569-593.
 10. Farrell K.A., Hersch P.L. (2001). Additions to Corporate Boards: Does Gender Matter? Pobrano z: http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.292281 (25.02.2016).
 11. Carter D.A., Simkins B.J., Simpson W.G. (2003). Corporate governance, board diversity, and firm value. Financial Review, 38, 33-53.
 12. Erhardt N.L., Werbel J.D., Shrader C.B. (2003). Board of director's diversity and firm financial performance. Corporate Governance: An International Review, 11, 102-111.
 13. Jehn K.A., Bezrukova K. (2004). A field study of group diversity, group context, and performance. Journal of Organizational Behavior, Special Issue: Diversity and the Workplace, 25 (6), 703-729. Pobrano z: http://dx.doi. org/10.1016/j.jfineco.2010.07.004.
 14. Böhren O., Ström R.O. (2007). Aligned, informed, and decisive: Characteristics of value-creating boards. EFA Ljubljana Meetings Paper. Pobrano z: http://ssrn.com /abstract=966407 (25.02.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu