BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Strategia momentum na GPW w Warszawie
Momentum Strategy on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 289-298, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Strategia inwestycyjna, Inwestycje finansowe, Strategie momentum
Capital market, Investment strategy, Financial investment, Momentum strategies
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule zbadano rentowność strategii momentum na GPW. Analizę przeprowadzono dla okresu 2005-2014. Strategie momentum opierają się na kupowaniu akcji z wysokimi stopami zwrotu w ciągu poprzednich 1-6 miesięcy i sprzedawaniu akcji z niskimi zwrotami w tym samym czasie. Strategie zakładają, że notowania akcji kontynuują dotychczasowe trendy. Otrzymane dowody potwierdzają modele behawioralne, ale powinny być potraktowane z ostrożnością. Rezultaty są statystycznie istotne tylko dla okresu formowania 1 miesiąc.(abstrakt oryginalny)

This paper evaluates explanations for the profitability of momentum strategies on the WSE. The analysis was conducted for the period 2005-2014. Momentum strategies are based on buying stocks with high returns over the previous 1-6 months and selling stocks with low re-turns over this same time. Strategies assume that the quotations of stocks tend to continue positive or negative tendencies of development. The evidence provides support for the behavioral models, but this support should be tempered with caution. The results are statistically significant only in the formation periods of 1 month.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Braun P., Nelson D., Sunier A. (1995). Good news, bad news, volatility and betas. Journal of Finance, 50 (5), 1575-1601.
 2. Conard J., Kaul G., (1998). An anatomy of trading strategies. Review of Financial Studies, 11 (3), 489-519.
 3. De Bondt W.F.M., Thaler R. (1985). Does the stock market overreact? Journal of Finance, 40 (3), 793-805.
 4. De Bondt W.F.M., Thaler R. (1987). Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. Journal of Finance, 42 (3), 557-581.
 5. Fabozzi F., Fung Ch., Lam K., Wong W. (2013). Market overreaction and underreaction: tests of directional and magnitude effects. Applied Financial Economics, 23 (18), 1469-1482.
 6. Hong H., Lim T., Stein J.C. (2000). Bad news travels slowly: size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies. Journal of Finance", 55 (1), 265-295.
 7. Jegadeesh N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. Journal of Finance, 45 (3), 881-898.
 8. Jegadeesh N., Titman S. (2002). Cross-sectional and time-series determinants of momentum returns. Review of Financial Studies, 15 (1), 143-157.
 9. Lehmann B. (1990). Fads, martingales, and market efficiency. Quarterly Journal of Economics, 105 (1), 1-28.
 10. Schiereck D., De Bondt W., Weber M. (1999). Contrarian and momentum strategies in Germany. Financial Analysts Journal, 55 (6), 104-116.
 11. Rouwenhorst K.G. (1998). International momentum strategies. Journal of Finance, 53 (1), 267-284.
 12. Sekuła P. (2015). Nadreaktywność GPW w Warszawie - analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 171-180.
 13. Szyszka A. (2006). Zjawisko kontynuacji stop zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 8, 37-49.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu