BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Wołoszyn Adrian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
The Impact of Value and Growth Companieson IPO Underpricing on the Polish Capital Market
Wpływ przedsiębiorstw zorientowanych na wartość i przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost na efekt niedowartościowania IPO na polskim rynku kapitałowym
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 325-334, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Rynek kapitałowy, Pierwsza oferta publiczna, Wartość przedsiębiorstwa, Niedoszacowanie cen akcji
Capital market, Initial Public Offering (IPO), Enterprise value, Underpricing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano podział anomalii występujących na rynku giełdowym. Scharakteryzowano poszczególne anomalie. Opisano zjawisko efektu niedowartościowania oraz efektu wskaźnika P/BV. Zaprezentowano przyczyny efektu niedowartościowania na rynku w Polsce oraz średnie natychmiastowe stopy zwrotu z akcji spółek debiutujących na różnych rynkach Europy. Zaprezentowano również wyniki badań nad wskaźnikiem P/BV w wybranych krajach. Nałożono efekt niedowartościowania na efekt P/BV, co spowodowało wzrost natychmiastowych stóp zwrotu dla spółek o wysokim wskaźniku P/BV. Dodatkowo nałożono efekt stycznia na pozostałe dwa efekty, co spowodowało kolejny wzrost natychmiastowych stóp zwrotu średnio do 36,8%.(abstrakt oryginalny)

This article groups and describes different anomalies that can appear on capital markets. We present the initial return of IPO underpricing across European markets. We present the results of empirical research conducted on the Polish capital market. This article also contains a description of the value and growth companies effect measured with the P/BV ratio in different countries of the world. In our research we combined the IPO underpricing effect with the P/BV effect. Results show that for companies with a higher P/BV ratio we can expect a significantly higher initial return. Moreover, when we add the January effect to these two effects, the initial return increases to 36.8%.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aussenegg W. (2000). Privatization Versus Private Sector Initial Public Offerings in Poland. Multinational Finance Journal, 4, 69-99.
 2. Baron D. 1982. A Model of the Demand for Investment Banking Advising and Distribution Services for New Issues. The Journal of Finance, 37 (4), 955-976.
 3. Briston R., Jelic R. (2003). Privatisation Initial Public Offerings: The Polish Experience. European Financial Management, 9 (4), 457-484.
 4. Fama E., French K. (2006). The Value Premium and the CAPM. The Journal of Finance, 61 (5), 2163-2185.
 5. Fama E., French K. (1998). Value versus Growth: The International Evidence. The Journal of Finance, 53 (6), 1975-1999.
 6. Grinblatt M., Hwang C. (1989). Signalling and the Pricing of New Issues. The Journal of Finance, 44 (2), 393-420.
 7. Ibbotson R., Ritter J. (1995). Initial Public Offerings. In: Handbooks in OR & MS, 9, R. Jarrow et al., Elsevier B.V. (pp. 993-1016).
 8. Kamiński K., Zaremba A. (2011). IPOS- not so much money on the table, the cost compensation hypothesis. Argumenta Oeconomica, 26.
 9. Kulpaka P. (2007). Giełdy w gospodarce. Warszawa: PWE.
 10. Loughran T., Ritter J., Rydqvist K. (2014). Initial Public Offerings: International Insights, website: bear.warrington. ufl.edu/ritter/Int2014.pdf.
 11. Lyn E., Zychowicz E. (2003). The Performance of New Equity Offerings in Hungary and Poland. Global Finance Journal, 14, 181-195.
 12. Mauer D., Senbet L. (1992) The Effect of the Secondary Market on the Pricing of Initial Public Offerings: Theory and Evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 27 (1), 55-79.
 13. Ostrowska E., Zielińska E. (2013). Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2 (4), 489-499.
 14. Ritter J. (1984). The 'Hot Issue' Market of 1980. The Journal of Business, 57 (2), 215-240.
 15. Rock K. (1982). Why are New Issues Underpriced? Ph.D. Dissertation, University of Chicago, Chicago.
 16. Rock K. (1986). Why new issues are underpriced. Journal of Financial Economics, 15, 187-212.
 17. Rudd J. (1993). Underwriter price support and the IPO underpricing puzzle. Journal of Financial Economics, 34, 135-151.
 18. Sieradzki R. (2013). Does it pay to invest in IPO, Evidence from the Warsaw Stock Exchange, "NBP Working Paper" No. 139, Warsaw.
 19. Ślepczuk R. (2006). Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku. e-Finanse, 1.
 20. Szyszka A. (2009). Finanse behawioralne nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 21. Welch I. (1992). Sequential sales, learning and cascades. The Journal of Finance, 47 (2), 695-732.
 22. Wołoszyn A. (2014). Efekt niedowartościowania akcji na rynku kapitałowym w Polsce. Ph.D. Dissertation, unpublished, Uniwersytet Szczeciński.
 23. www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_pelna_wersja.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu