BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dyskonto z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie - prawda czy mit
Key Person Discount - True or Myth
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 337-346, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena, Metody dyskontowe, Ryzyko
Valuation, Discount method, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dyskonta z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie na tle szerszej klasyfikacji premii i dyskont, prezentacja metod jego pomiaru oraz krytyczna analiza dotychczas przeprowadzonych w tym zakresie badań. Metodologia badania - W artykule przeprowadzono analizę i krytykę piśmiennictwa w wariancie klasycznym, czyli opracowano tzw. stan badań (critical literature review). Wynik - Dyskonto z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie nie było przedmiotem studiów literaturowych w polskim piśmiennictwie. W zakresie badań empirycznych znajdujemy tylko jedno dotyczące polskiego rynku kapitałowego (Gurgul, Majdosz 2007). Oryginalność/wartość - Artykuł ma charakter kognitywny. Zawarte w nim rozważania wyrażają poglądy autorki na omawiane zagadnienie, wypracowane w wyniku przeprowadzonych studiów nad literaturą tematu. Mogą w konsekwencji stanowić przyczynek do dalszych studiów literaturowych oraz empirycznych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose of this article is to present key person discount against a background of wide premiums and discounts classification, investigate methods of this discount measurement, and critical analysis of the empirical research conducted so far. Design/methodology/approach - There was conducted critical literature review. Findings - Key person discount has not been addressed in Polish literature so far. As far as empirical analysis is concerned there was only one study conducted by Gurgul and Majdosz (2007). Originality/value - Article has a cognitive character. It presents the author's point of view on this subject, based on the literature review. Consequently, the paper can contribute to more advanced and critical discussion on further theoretical and empirical studies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolten S.E., Wang Y. (1997). The impact of management depth on valuation. Business Valuation Review, September.
 2. Byrka-Kita K. (2013). Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw. Warszawa: CeDe- Wu.
 3. Davidson III W.N., Tong S., Worrel D.L., Rowe W. (2006). Ignoring rules of succession: How the board reacts to CEO illness announcements. Journal of Business Strategies. 23, 93-117.
 4. Furtado E.P., Rozeff M.S. (1987). The wealth effects of company initiated management changes. Journal of Financial Economics, 18 (1), 147-160.
 5. Gurgul H., Majdosz P. (2007). Stock price and resignation of members of the board: The case of the Warsaw Stock Exchange. Managing Global Transitions, 5 (2), 179-192.
 6. Ishak R., Latif R.A. (2012). CEO Succession and Shareholders Wealth in Malaysian Public Listed Companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 173-179.
 7. Jacobson C.A. (2008). Unit valuation discount and premium adjustment. Pobrano z: http://willametteinsights. com/08/summer_2008_3.pdf.
 8. Larson J.A., Wright J.P. (2001). Key person discount in small firms: Evidence from the 1990's? Business Valuation Review, September.
 9. Larson J.A., Wright J.P. (1996). Key person discount in small firms: Fact or Fiction? Business Valuation Review, March.
 10. Lerch M.A. (1991). Quantitative measures of minority interest discounts. Business Valuation Review, October.
 11. Lerch M.A. (1997). Yet another discount for lack of marketability study. Business Valuation Review, June
 12. Mrówka R. (2010). Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 13. Nguyen B.D., Nielsen K.M. (2010). The Value of independent directors: Evidence from sudden deaths. Journal of Financial Economics, 98 (3), 550-67. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.004.
 14. Pierce K.J., Englebrecht T.D. (2011). Key Person Adjustments for Closely Held Corporations. The CPA Journal, July.
 15. Pratt S.P. (2009). Business valuation - discounts and premiums. Second Edition. New York: John Willey & Sons.
 16. Reilly R.F. (2005). Valuation adjustments in financial adviser transactional analysis. Pobrano z: www. BVResources.com.
 17. Warner J.B., Watts R.L., Wruck K.H. (1988). Stock prices and top management changes. Journal of Financial Economics, 20, 461-492.
 18. Worrell D.L., Davidson W.N., Chandy P.R., Garrison S.L. (1986). Management turnover through deaths of key executives: Effects on investor wealth. Academy of Management Journal, 29 (4), 674-694.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu