BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygański Paweł (American Society of Appraisers, Cann Advisory Sp. z o.o)
Title
Wycena spółek w świetle kodeksu spółek handlowych : wybrane zagadnienia
Business Valuation in View of the Polish Commercial Code : Selected Issues
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 361-371, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Kodeks spółek handlowych
Enterprise valuation, Code of Commercial Companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu przybliżenie tematu wyceny spółek w kontekście regulacji kodeksu spółek handlowych. Zagadnienie wyceny pojawia w artykułach kodeksu spółek handlowych regulujących funkcjonowanie spółek jawnych, spółek z ograniczonych odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz opisujących procesy połączeń i podziałów spółek. Wycena spółek staje się coraz bardziej ważnym zagadnieniem dla obrotu gospodarczego w Polsce i jej regulacje kodeksowe powinny stać się przedmiotem wnikliwej i krytycznej analizy.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article to carry out a preliminary analysis of the topic of business valuation in view of the regulations of the Polish Commercial Companies Code. The issue of business appraisal appears in the articles of the code, regulating the functioning of partnerships, limited liability companies, joint stock companies as well as describing the processes of mergers and divisions of companies. The topic of business valuation has been becoming an increasingly important issue for the Polish economy and the regulations included in the Commercial Companies Code should be subject to thorough and critical analysis.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Uchwała nr 1426/33/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r.
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1964). Dz.U. nr 16, poz. 93.
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (1997). Dz.U. nr 115, poz. 741.
  4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (2000). Dz.U. nr 94, poz. 1037.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu