BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiedorowicz-Andrzejewska Małgorzata (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja")
Title
Wycena przedsiębiorstw współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wybrane problemy)
Valuation of Companies Co-Financed by the European Union (Selected Issues)
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 413-420, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Środki unijne, Dotacje
Enterprise valuation, EU funds union, Subsidies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zaprezentowanie wybranych problemów wyceny przedsiębiorstwa, którego powstanie lub rozwój został sfinansowany ze środków unijnych. W wycenie takich firm pojawiają się, na przykład, trudności wynikające z nieprawidłowego ujmowania wpływu środków pieniężnych z dotacji czy ujmowania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w księgach rachunkowych. Metodologia badania - Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących rozliczania dotacji unijnych. Analiza przykładów pochodzących z wyceny firm współfinansowanych ze środków UE w Polsce. Wynik - Prezentacja podstawowych błędów popełnianych przy wycenie przedsiębiorstwa, którego rozwój współfinansowany jest ze środków UE. Oryginalność/wartość - W literaturze jest bardzo mało opracowań na temat wyceny firm współfinansowa nych ze środków publicznych. Mimo tego, iż wiele lat Polska korzysta z tego typu pomocy, do tej pory nie opracowano jednoznacznych wytycznych co do prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of selected problems of valuation of the company, whose creation or development was financed by the EU. The valuation of such companies appear, for example, the difficulties arising from the improper recognition of the impact of cash grants and recognition of depreciation of fixed assets in the books. Design/methodology/approach - Analysis of basic acts for the settlement of EU grants. Analysis of examples of valuations of companies co-financed from EU funds in Poland. Findings - Presentation of basic errors in the valuation of the company, the development of which is cofinanced from EU funds. Originality/value - In the literature there are very few studies on the valuation of companies financed with public funds. Despite the fact that many years Poland uses this type of aid, we have not yet developed clear guidelines for the presentation of grants in financial statements.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bradford C. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Warszawa: LIBER.
  2. Fierla A. (2008 ). Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Warszawa: SGH.
  3. Kosikowski C. (2008). Prawo finansowe w Unii Europejskiej. Bydgoszcz-Warszawa: Wydawnictwo Branta.
  4. Panfil M., Szablewski A. ( 2011 ). Wycena Przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: Poltext.
  5. Uryga J., Magielski W., Bienias I. (2007). Środki Unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie. Gdańsk: ODDK.
  6. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Rzeczoznawców.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu