BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorenc Sylwia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kustra Arkadiusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy
Sustainability Accounting in the Reporting System of the Results to Stakeholders
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 421-429, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wartość dla akcjonariuszy, Rachunkowość, Raportowanie, Rozwój zrównoważony, Zrównoważona rachunkowość
Shareholder Value (SHV), Accounting, Reporting, Sustainable development, Sustainable accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zbadano rentowność strategii momentum na GPW. Analizę przeprowadzono dla okresu 2005-2014. Strategie momentum opierają się na kupowaniu akcji z wysokimi stopami zwrotu w ciągu poprzednich 1-6 miesięcy i sprzedawaniu akcji z niskimi zwrotami w tym samym czasie. Strategie zakładają, że notowania akcji kontynuują dotychczasowe trendy. Otrzymane dowody potwierdzają modele behawioralne, ale powinny być potraktowane z ostrożnością. Rezultaty są statystycznie istotne tylko dla okresu formowania 1 miesiąc.(abstrakt oryginalny)

This paper evaluates explanations for the profitability of momentum strategies on the WSE. The analysis was conducted for the period 2005-2014. Momentum strategies are based on buying stocks with high returns over the previous 1-6 months and selling stocks with low re-turns over this same time. Strategies assume that the quotations of stocks tend to continue positive or negative tendencies of development. The evidence provides support for the behavioral models, but this support should be tempered with caution. The results are statistically significant only in the formation periods of 1 month.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bebbington J., Unerman J., O'Dwyer B. (2014). Sustainability accounting and accountability. New York: Routledge.
  2. Caraiani Ch., Lungu C.I., Dascalu C., Colceag F. (2015). Green Accounting Initiatives and Strategies for Sustainable Development. Business Science Reference.
  3. Dziawgo D., Borys G. (2014). Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarska - etyka- środowisko. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  4. Gabrusewicz T. (2010). Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego. Warszawa: CH Beck.
  5. http://www.socialauditnetwork.org.uk.
  6. Karmańska A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Warszawa: Difin.
  7. Schaltegger S., Bennett M., Burrit R.(2006). Sustainability accounting and reporting. Netherlands: Springer.
  8. Rachim M.M., Idowu S. (2015). Social Audit Regulation. Development, Challenges, Opportunities. Switzerland: Springer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu