BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Value Co-creation in the Popular Music Industry
Współtworzenie wartości na przykładzie przemysłu muzycznego
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 463-469, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Przemysł muzyczny, Modele biznesowe, Tworzenie wartości
Creating company's value, Music industry, Business models, Value creation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza ewolucji modelu biznesowego organizacji w przemysłach kreatywnych, w celu podtrzymania konkurencyjności i rentowności. Metodologia badania - Artykuł został przygotowany w oparciu o studia literaturowe Wynik - W przemyśle muzycznym widoczna jest zmiana modeli biznesowych zmieniająca w sposób fundamentalny relacje pomiędzy producentami a odbiorcami muzyki. Istotą tej zmiany jest coraz bardziej powszechne współtworzenie wartości. Oryginalność/wartość - Artykuł eksponuje problematykę procesów współtworzenia wartości w przemyśle muzycznym, rzadko będącym przedmiotem analizy w kontekście wartości rozumianej jako kategoria ekonomiczna (a nie wyłącznie emocjonalno-symboliczna).(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to analyze how organizations operating in creative industries can transform their business model to remain competitive and to preserve their profitability. Research methodology -The study is based on literature overview. Result- In the popular music industry a shift has taken place from value creation to value co-creation, which is fundamentally changing the relationship between consumers and producers. Rather than being passive recipients of products and services, consumers now form part of a diverse network of actors co-creating value. Originality/value- The article provides the analysis of the music industry from the perspective of value cocreation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chaney D. (2012). The music industry in digital age. International Journal of Arts Management, 15 (1), 42-52.
 2. Choi H., Burnes B. (2013). The internet and value co-creation: the case of popular music industry. Prometheus, 31 (1), 35-53.
 3. Demil B., Lecocq X. (2010). Business model evolution: In search of dynamic consistency. Long Range Planning, 43 (2-3), 227-246.
 4. Jones S. (2002). Music that moves: popular music, distribution and network technologies. Cultural Studies, 16 (2), 213-232.
 5. Chaney D. (2012). The music industry in digital age. International Journal of Arts Management, 15 (1), 42-52.
 6. Kujala S., Artto K., Aaltonen P., Turkulainen V. (2010). Business models in project-based firms- Towards a typology of solution-specific business models. International Journal of Project Management, 28, 96-106.
 7. Lusch R., Webster F. (2011). A stakeholder-unifying, cocreation philosophy for marketing. Journal of Macromarketing, 31 (2), 129-134.
 8. Moyon E., Lecocq (2015). Rethinking business models in creative industries. International Studies of Management and Organization, 4, Winter 2014-15, 83-101.
 9. Sawhney M., Verona G., Prandelli E. (2005). Collaborating to create: the internet as a platform for customer engagement in product innovation. Journal of Interactive Marketing, 19 (4), 4-17.
 10. Vargo, S., Lusch R. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68 (1), 1-17.
 11. Vargo S., Lusch R. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36 (1), 1-10.
 12. Vargo S., Maglio P., Akaka M. (2008). On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective. European Management Journal, 26, 145-152.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu